Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Evropska komisija je pohvalila izvajanje ukrepov sonaravne vodne gradnje na alpski reki Dravi

09.09.2004 / alpMedia
Evropska komisija je pred kratkim pohvalila vzorno izvajanje ukrepov sonaravne vodne gradnje na Zgornji Dravi (Avstrijska Koroška), ki je bilo po štirih letih zaključeno konec leta 2003. V okviru pobude Natura 2000 je urad za vodno gospodarstvo izvajal renaturacijo močno regulirane in pozidane Zgornje Drave.
Z razširitvijo toka, s posaditvijo novih gozdnih sestojev vzdolž rečnih lok, gradnjo ribjih stez in z drugimi oblikami varovalnih ukrepov bo spet vzpostavljen naravni tok reke Drave na 68 km dolgem odseku med Oberdrauburgom in Spittalom. Uspešen zaključek projekta LIFE "Združenje za loke Zgornje Drave" je tudi rezultat uspešnega sodelovanja različnih interesnih skupin in institucij. Uspeh te akcije bo tudi spodbuda za izvedbo nadaljnjih projektov. Referent za vodne gradnje Reinhart Rohr je kot prvi odziv na dopis Evropske komisije napovedal, da bodo v okviru projekta z deli nadaljevali tudi na drugih odsekih reke Drave.
Nadaljnje informacije in vir: http://panda.wwf.at/projektdrau9.html (de), www.ktn.gv.at/index.html (de)