Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Gensko spremenjeni organizmi na območju Bodenskega jezera

19.05.2004 / alpMedia
V okviru programa INTERREG IIIA je bilo pred kratkim pripravljeno poročilo, ki obravnava problematiko gensko spremenjenih organizmov (GSO) v kmetijstvu. Ključni del poročila je pregled ustreznih zakonskih podlag v EU in okvirnih pogojev v posameznih alpskih državah - Avstriji, Kneževini Lihtenštajnu, Nemčiji in Švici. Izdelavo poročila je naročila mednarodna konferenca za Bodensko jezero.
Novembra 2003 so v državah članicah EU začeli veljati novi predpisi glede označevanja izdelkov genske tehnologije, prav tako je nastala vrsta novih zakonov, ki urejuje področje GSO v kmetijstvu. V Švici je novi zakon o genski tehnologiji začel veljati januarja 2004.
Poleg zakonskih določb lahko v poročilu preberemo tudi, kakšno je stanje pri sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in posredovanju GSO v promet kakor tudi uveljavljanju območja Bodenskega jezera kot območja brez GSO. Razen terenskih poskusov v Lindauu v švicarskem kantonu Zürich doslej na območju regije Bodensko jezero še ni prišlo do sproščanja GSO, prav tako tudi v nobeni od sodelujočih držav ni bilo izdano dovoljenje za komercialno gojenje GSO. Različne regije in države, med drugim švicarski kanton Ticino, avstrijske zvezne dežele Koroška, Salzburg, Gornja Avstrija, Gradiščansko ter Slovenija, si prizadevajo, da bi s posebnim zakonom dosegle prepoved uporabe GSO v kmetijstvu.
Vir in poročilo: www.bodenseekonferenz.org (de) v rubriki "Schwerpunkte/Umwelt" (osrednja področja/okolje)