Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Izvajanje prometnega protokola v Avstriji

16.12.2003 / Ewald Galle
Avstrijski nacionalni odbor - državno telo, ki ga sestavljajo predstavniki ministrstev, zveznih dežel, nevladnih organizacij (NVO) in socialnih partnerjev - pripravlja trenutno katalog dejavnosti, katerih namen je uresničevanje vseh osmih izvedbenih protokolov. Na prometnem področju se prvi projekti že izvajajo.
Po eni strani je tu mednarodna raziskava Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) z naslovom "Okoljsko trajnostni promet" (Environmentally Sustainable Transport - EST), pri kateri je prvič kot izhodišče postavljen cilj trajnostnega in okolju primernega prometa, ki naj bi ga dosegli do leta 2030. Podoba prihodnjega prometnega sistema je orisana s kriteriji, kot so varstvo podnebja, kakovost zraka, hrup in raba zemljišč. Drugi del raziskave vsebuje analizo strategij in ukrepov, potrebnih za dosego teh ciljev, ter njihovih ekonomskih in socialnih učinkov. Rezultati kažejo, da je okoljsko trajnostni promet mogoče doseči v dolgoročnem obdobju, če bi se ukrepi - zlasti s področja novih pogonskih tehnologij in upravljanja mobilnosti - pri vplivanju na prometno povpraševanje uporabljali kombinirano.
Po drugi strani pa že od leta 1998 naprej poteka projekt z naslovom "Okolju prijazna mobilnost - turizem brez avtomobilov", pri katerem sodelujejo Zvezno ministrstvo za promet, inovacije in tehnologijo, Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in delo, Zvezna dežela Salzburg ter vzorčni občini Werfenweng in Bad Hofgastein. Vzorčni projekt uresničuje okoljsko-, turistično-, tehnološko-, a tudi regionalnopolitične cilje, in prinaša obetavne, trajnostne rešitve za avstrijski turizem.
Vir: CIPRA-Info 70