Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Resolucija o uresničevanju protokola o prometu

16.12.2003 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Sprejeta na skupščini delegatov Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) 23. oktobra 2003 v Salzburgu v Avstriji
Cilj Alpske konvencije, ki je bila podpisana 7. novembra 1991, je "zmanjšati obremenitve in nevarnosti v prometu čez Alpe in znotraj njih do mere, ki je znosna človeku, živalim, rastlinam ter njihovim življenjskim prostorom" (črka j) drugega odstavka 2. člena).
Predstavnice in predstavniki Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA), nevladne krovne organizacije, ki zastopa več kot sto organizacij in inštitucij iz sedmih alpskih držav, smo se več kot desetletje zavzemali za izdelavo protokola o izvajanju Alpske konvencije na področju prometa, ki bo prebivalstvu v alpskem prostoru zagotovila dodatno vrednost. Zato podpiramo protokol o prometu, ki je bil podpisan 31. oktobra 2000 na 6. alpski konferenci v Luzernu v Švici in začel veljati dve leti kasneje, potem ko so ga ratificirali Avstrija, Lihtenštajn in Nemčija.
Vendar pa sedaj ne pričakujemo samo, da bodo preostale pogodbenice Alpske konvencije in EU, ki protokola o prometu sploh še niso podpisale, le-tega hitro ratificirale. Države namreč tudi pozivamo, da se takoj lotijo udejanjanja te za alpski prostor tako pomembne pogodbe.
Zahtevamo, da se vzdolž prometnic višjega razreda na območju Alp ter (železniških in cestnih) tranzitnih poti skozi Alpe uvedejo oziroma spodbujajo ustrezni ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja prebivalcev s hrupom in škodljivimi snovmi. Pri načrtovanju je treba železnici zagotoviti prednostni položaj in ga dosledno uveljavljati. Poleg tega je treba uvesti instrumente za uresničevanje realnih stroškov v cestnem prometu, kar je z uvedbo takse za težka tovorna vozila glede na obremenitev v vseh alpskih državah mogoče uresničiti hitro in učinkovito. Dokler ti instrumenti ne bodo uvedeni, se cestnina lahko pobira na vseh večjih prometnih oseh, za katere obveznost plačevanja LSVA še ne velja.
Realne stroške je treba doseči ne le v tranzitnem prometu, temveč tudi v prometu znotraj alpskega območja, in to ne le za tovorna vozila, temveč tudi za zasebna motorna vozila. Protokol o prometu je pri tem lahko podlaga za enotno in usklajeno ravnanje.
Pogodbenice Alpske konvencije zato pozivamo, da skupaj sprejmejo te ukrepe in ugotovijo stanje na območju Alp, zlasti še za področje prometa, ter s skupnim spremljanjem stanja stalno nadzorujejo učinkovitost in uspešnost sprejetih ukrepov.
Vir: CIPRA-Info 70