Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Osnutek evropske direktive o stroških prometne infrastrukture

16.12.2003 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Evropska komisija je 29. avgusta 2003 predložila predlog za spremembo tako imenovane "direktive o evrovinjetah", sprejete leta 1999. Z novo direktivo naj bi uvedli posebne dajatve za težja tovorna vozila glede na prevoženi kilometer in s tem zagotovili internalizacijo stroškov za okolje.
Sedanja različica osnutka te zahteve ne izpolnjuje, saj bistveni dejavniki niso upoštevani v zadostni meri oz. sploh niso upoštevani. Negativno je treba zato oceniti zlasti naslednje točke:
Območje veljavnosti: direktiva naj bi se izvajala le, ko bi šlo za ceste, vključene v transevropsko omrežje (TEN), Evropska komisija pa bi vse druge ceste na ta seznam uvrstila le na zahtevo. Prav na območju Alp so tako številne doline in prelazi izvzeti iz gornje kategorije, kar otežuje oziroma preprečuje pobiranje dajatev v teh že tako in tako ekološko preobremenjenih območjih.
Upoštevanje eksternih stroškov: Pri izračunu višine cestnin bodo upoštevani le stroški za gradnjo, vzdrževanje in širitev vsakokratne mreže prometnih poti, infrastrukturni stroški ukrepov za zmanjšanje obremenjevanja okolja s hrupom ter določeni stroški za odpravo posledic nesreč. Ni pa predvideno, da bi bili vključeni tudi stroški za varovanje okolja, zdravje ljudi in gradnjo infrastrukturnih objektov. O celovitosti realnih stroških zato ni mogoče govoriti.
Uporaba prihodkov: Kot predvideva direktiva, naj bi se prihodki uporabljali skoraj izključno za namene vzdrževanja in za "uravnoteženo gradnjo" prometne infrastrukture. Sredstva za preventivne ukrepe in ukrepe za odpravljanje posledic, ki jih ima promet na okolje in zdravje ljudi, ter za spodbujanje železniškega prometa niso predvidena.

Stališče CIPRE-International do nove direktive o stroških prometne infrastrukture je (v nemškem jeziku) objavljeno na spletni strani www.cipra.org v rubriki "Stališča CIPRE".
Osnutek direktive pa si lahko preberete na spletnem naslovu http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/availability/de
Vir: CIPRA-Info 70