Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Prebivalstvo in kultura: sodelovanje vseh akterjev je nujno

19.12.2003 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Področje prebivalstva in kulture ima v Alpski konvenciji poseben pomen. Z vprašanjem, v kakšni obliki bi bilo mogoče obravnavati to področje in katere vsebine so pri tem potrebne, se trenutno ukvarja posebna delovna skupina.
Ur. - Alpska konferenca je delovno skupino za prebivalstvo in kulturo pooblastila, da izdela osnutek zasnove modela in določi njegove možne vsebine, pri čemer naj bodo v modelu nakazani tudi politični in pravni instrumenti.

Odločilen je razvojni proces
CIPRA izraža veliko obžalovanje, ker se Evropska unija, Francija, Lihtenštajn in Monako niso udeležili zadnje seje delovne skupine, saj je prav pri razpravi o zelo občutljivih vprašanjih glede prebivalstva in kulture v kulturno tako raznoliki regiji, kot so Alpe, nepogrešljivo sodelovanje vseh partnerjev. Protokol o prebivalstvu in kulturi, ki ne bi upošteval vseh kulturnih regij in ne bi bil pripravljen v sodelovanju z vsemi državami članicami, bi vzbudil pomisleke glede verodostojnosti Alpske konvencije.
Nasprotno bi udeležba vseh držav članic pri razvojnem procesu pozitivno vplivala na večjo prepoznavnost Alpske konvencije, s tem pa bi se akterji tudi lažje poistovetili z vsebinami omenjenega področja, kar je za kasnejše izvajanje protokola bistvenega pomena.

Poziv k aktivni udeležbi pri razvojnem procesu
Zaradi drugega srečanja članov delovne skupine so v italijanskemu predsedstvu pripravili preglednico, v kateri so navedeni ključna tematska področja, cilji in ukrepi, ki so jih doslej predlagali opazovalci in pogodbenice. CIPRA je preglednico objavila tudi na domači strani www.cipra.org . Da bi akterji lahko izraziti svoje stališče in dejansko sodelovali pri oblikovanju besedila bodočega protokola, je na spletnih straneh na voljo še poseben obrazec, v katerega lahko torej vsi, ki jih tema zanima, vpišejo svoje mnenje.