Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Trajnostna merila

(c) Patrick_Nouhailler / flickr

Kako ocenjevati turizem?

Ocenjevanje trajnostnega turizma je izredno kompleksen proces. Medtem ko je ekonomske vidike mogoče s kvantitativnimi kazalci še relativno enostavno meriti, je merjenje ekoloških vidikov težje. Na področje kulture in socialnih zadev pa lahko gledamo samo z vidika kakovosti.

Blagovne znamke razumemo najpogosteje kot trženjske instrumente, ti pa pripomorejo predvsem k izboljšanju lastne storilnosti. Blagovne znamke na področju turizma doživljajo pravi razcvet. V Evropi poznamo že več kot 100 različnih blagovnih znamk, od katerih pa se večina nanaša na okolje in le maloštevilne vključujejo tudi področja, kot so delovne razmere, socialne zadeve, kultura in gospodarstvo, ki so pravi trajnostni znaki.

Večinoma gre za oceno prenočitvenih zmogljivosti. Ocenjevanje destinacij in ponudbe turističnih potovanj je različno zahtevno. Evropska unija je s sistemom  kazalnikov za evropski turizem za trajnostne destinacije (European Tourism Indicator Scheme – ETIS) izdelala učinkovito zbirko kazalcev, ki pa zbira le podatke in ne ponuja ocen.

Znak TourCert je uveljavil postopek certificiranja na področju podjetniške socialne odgovornosti na tržišču, ki ocenjuje tudi destinacije, a zaenkrat le v okviru modelnega projekta v Baden-Württembergu v Nemčiji. Poskusi, da bi znake kakovosti izoblikovali tudi za smučišča, so le »zelena pretveza«. Prav zato bi bilo smiselno, da bi za trajnostne destinacije oblikovali celovit alpski znak kakovosti.

 

Več povezav o temi:

Avstrijski znak za okolje za turistična podjetja: www.umweltzeichen.at/tourismus

Evropski znak za okolje za turistična podjetja: http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en

European Tourism Indicator Scheme: http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en

TourCert – certificiranje počitniških destinacij: www.tourcert.org/tourcert-zertifizierung/tourcert-fuer-destinationen.html

Destinet – pregled znakov kakovosti v turizmu: http://destinet.eu/who-who/market-solutions/certificates/fol442810