Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Spremembe v turizmu

09.02.2017
Image caption:
(c)Pierre_Olivier_Artur / flickr

Kako poiskati nove poti?

V nekaterih regijah je bilanca stanja alpskega zimskega turizma z ekonomskega in ekološkega vidika že negativna, v prihodnosti pa bo takih regij še več. Spremembe so neizogibne.  In kaj potrebujemo za njihovo uresničitev?  Znanje, tehniko, denar? Seveda, zagotovo.

Še pomembnejši so prebivalci Alp, kajti potrebni so predvsem pogum, odprtost, pobude, občutek odgovornosti, skupno reševanje problemov in opustitev preživetega. Kar je bilo za prejšnjo generacijo še sprejemljivo, je lahko za naslednjo slepa ulica. Potreben je pogum za spopad s spremembami in za opustitev starih predstav: opustitev starih navad, nekdanjih zmagovalnih strategij, otroških spominov. To nam omogoča, da prepoznamo vire in potenciale domače regije.   

Prebivalci, ki prevzamejo pobudo in odgovornost za kraj, v katerem živijo, potrebujejo podporo nosilcev politične oblasti. Ko doline in regije izdelajo skupno strategijo za omilitev izgub v zimskošportni industriji, se čisto nepričakovano pojavijo nove perspektive in nove kvalitete, ki nimajo nič ali zelo malo skupnega s turizmom, na primer socialna kohezija ali alternativne možnosti za zaposlitev.

In taki pogumni ljudje in regije že obstajajo. Osredotočajo se na raznolikost ponudbe, celovit pristop k oblikovanju turističnega razvoja, alternativne zaposlitvene možnosti.  Prepričani so, da je dovolj že predstava, ki jo ponuja narava. Z lastnim zadovoljstvom, gostoljubnostjo in kulturnim bogastvom svoje regije lahko gostom in priseljencem ponudijo zelo veliko.