Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Kandidatura Graubünden 2022

25.04.2014
Image caption:
V Davosu. © StudentReporter / flickr.com

Vlada kantona Graubünden je razpisala referendum o kandidaturi za zimske olimpijske igre (ZOI) St. Moritz 2022, občinska referenduma o omenjenem vprašanju pa sta bila izvedena tudi v St. Moritzu in Davosu. Švicarska vlada je potrdila okvirni proračun. Ta naj bi predvideval 60 milijonov švicarskih frankov za kandidaturo, 2,9 milijarde frankov za organizacijo zimske olimpijade in 1,6 milijarde frankov za infrastrukturo. Skupni prispevek države in kantona bi znašal 1,345 milijarde frankov. Udeleženci in udeleženke kantonskega referenduma v Graubündnu so 3. marca 2013 s 53 % glasov PROTI zavrnili predlog kandidature za ZOI 2022.

Financiranje iz javnih sredstev

Kantonski parlament je referendumsko vprašanje o kandidaturi za zimsko olimpijado povezal tudi s predlogom za odobritev posojila v višini 300 milijonov frankov iz premoženja kantona za namen kritja prispevka za organizacijo olimpijskih iger. Ker se je predlog za odobritev posojila iz premoženja kantona tikal kantonalnega zakona o javnih financah, je bila odločitev volivk in volivcev pravno obvezujoča. Ob tem so tedanji predsednik Švicarske konfederacije Ueli Maurer, pobudniki kandidature in vlada kantona Graubünden obljubili, da bodo ob negativnem izidu referenduma nemudoma ustavili olimpijsko kampanjo. V kolikor bi volivke in volivci podprli kandidaturo za ZOI, bi bila švicarska vlada pripravljena prevzeti jamstvo za primanjkljaj v višini do ene milijarde frankov, o čemer bi zvezni parlament razpravljal v okviru poletne seje.

Adhezijska pogodba, ki zasužnjuje

V skladu s pravilniki Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), bi bila švicarska vlada dolžna še pred vložitvijo kandidature podpisati zavezo k upoštevanju predpisov MOK. Če bi St. Moritz postal uradni kandidat za organizacijo zimskih olimpijskih iger leta 2022, bi bilo treba pripraviti natančen načrt za izvedbo olimpijskega projekta. Ob izboru za organizacijo ZOI 2022 gostiteljsko mesto in MOK še isti dan podpišeta zavezujočo pogodbo o organizaciji zimskih olimpijskih iger, ki določa pravice MOK in obveznosti gostiteljskega mesta. Pravni strokovnjaki, ki so presodili vsebino omenjene pogodbe v okviru analize kandidature Salzburga za organizacijo ZOI 2014 in izdelave izvedenskega mnenja glede kandidature Münchna za izvedbo ZOI 2018, so si bili edini: pogodba o organizaciji zimskih olimpijskih iger med MOK in gostiteljskim mestom predstavlja adhezijsko pogodbo, katere določbe so nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s poslovno moralo.
Več o tem:
www.olympia-nein.ch/go/ioc/index.php (de)

Prepričevalni ukrepi zagovornikov iger so bili zaman

Iz kampanje proti kandidaturi za organizacijo zimske olimpijade je sijala gorečnost nasprotnikov MOK in načrtovanega megalomanskega projekta. Odpor švicarskega prebivalstva do ZOI, ki je botroval že izidu referenduma leta 2002, ko se je 70 % volivk in volivcev izreklo proti zimski olimpijadi Bern 2010, ni pojenjal. Osrednje geslo – Prevelike, predrage, v korist drugim! – je, kljub finančno skopo podprti kampanji, prek kantonskih in državnih medijev našlo pot do src volilnega telesa. Premočrtna, več milijonov frankov težka kampanja za zimsko olimpijado, več kot 150 PRO-olimpijskih prireditev, ki so se zvrstile v Graubündnu in mamljive obljube športnega funkcionarja in olimpijskega misijonarja Giana Gillija, ministra v vladi kantona Graubünden Hansjörga Trachsla in predsednika države Uelija Maurerja – vse to je zadoščalo le za zmanjšanje deleža glasov PROTI, večina pa je kljub vsemu ostala neomajna. Plaz argumentov v korist izvedbe zimskih olimpijskih iger je privedel do prenasičenosti z dotično temo, ob kar so se obregnili tako predstavniki medijev kot tudi zvesti pošiljatelji pisem bralcev. Med nasprotniki ZOI so bili tudi eminentni člani in eminentne članice vseh švicarskih političnih strank. Če bi med kampanjo v prid olimpijade in referendumom minilo nekoliko več časa, bi bil delež glasov PROTI verjetno še nekoliko večji. Odprtih je namreč ostalo preveč vprašanj; predvsem tistih, ki so se dotikala financiranja. Odpor pred MOK in njegovim neetičnim in izkoriščevalskim pogodbam je, tako kot na Bavarskem, botroval odločnemu NE!
Več o tem:
www.olympia-nein.ch/go/aktuelles/meldungen/0zu4.php (de)

Napočil je čas za Alpe brez olimpijskih iger

Ob predpisih, pravilih, pogojih in zahtevah, ki jih MOK vsiljuje vsakokratnim gostiteljem olimpijskih iger, bi bilo prirejanje iger v Alpah skrajno neodgovorno. Dandanes olimpijada predstavlja preobsežen in predrag projekt. Izidi referendumov, ki so bili leta 2013 izvedeni na Bavarskem, na Dunaju in v Graubündnu, razkrivajo, da kandidatura za izvedbo olimpijskih iger na demokratičnem območju Alp kratko malo ni zaželena. Tako prebivalci podeželja kot prebivalci urbanih središč so združeni v protiolimpijskem duhu, ki klije predvsem iz strahu pred megalomanstvom in ekološko škodo ter nezaupljivosti do MOK. Glas ljudstva, vsaj tisti, ki odmeva po evropskem alpskem prostoru, kliče po Alpah brez olimpijskih iger.

 

 

O avtorju:

Stefan Grass živi in dela v Churu. Kot predstojnik graubündenskega protiolimpijskega odbora »Komitee Olympiakritisches Graubünden« je bil na čelu kampanj proti olimpijskim projektom Davos 2010, Zürich 2014 in St. Moritz 2022. Med letoma 2001 in 2008 je bil predstavnik (in med letoma 2004 in 2008 tudi podpredsednik) okoljske zveze Švicarski prometni klub (»Verkehrs-Club der Schweiz – VCS«) v okviru CIPRE Švica, danes pa deluje kot član predsedstva krovne zveze Švicarskega prometnega kluba, predsednik kantonskega predstavništva Švicarskega prometnega kluba VCS Graubünden, član izvršnega odbora društva Alpska pobuda (»Alpen-Initiative«) in kot sekretar združenja okoljskih organizacij kantona Graubünden »Vereinigung Bündner Umweltorganisationen«.

Kontakt: stefangrass@vcs-gr.ch


Dodatne povezave:

Argumenti: Od utopične želje do nočne more!
http://www.olympia-nein.ch/go/argumente/index.php

Želja in stvarnost: Pot kandidata od izbora do vpreženosti v jarem MOK
http://www.olympia-nein.ch/go/argumente/wunsch-oder-wirklichkeit.php

Mednarodni olimpijski komite: Zmagovalec dobi vse. Zmagovalec je MOK!
http://www.olympia-nein.ch/go/ioc/index.php

Sporočila za medije: Kam veje veter protiolimpijskega upora?
http://www.olympia-nein.ch/go/organisation/medieninformation.php