Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Mobilnostno ravnanje

29.09.2016
 © asperndieseestadtwien
Image caption:
© asperndieseestadtwien

Zakaj vedno več prometa?

Ljudje ne potujemo pogosteje, temveč vedno dlje in hitreje. In vse pogosteje za to uporabljamo osebni avtomobil. Zaradi prostorskih in gospodarskih značilnosti je delež poti, ki jih ljudje opravijo z lastnim avtomobilom v alpskem območju večji, kot zunaj njega.

Zaradi specializacije in segmentiranja gospodarstva se delovna mesta selijo s podeželja v urbano okolje, s tem pa se povečuje dnevna prometna migracija. Zasebna gospodinjstva v redkeje poseljenih alpskih pokrajinah potrošijo približno tretjino več za promet kot na gosto poseljenih območjih. Odseljevanje s podeželja se povečuje. Ali projekti na področju cestnega prometa pripomorejo k boljšemu gospodarskemu razvoju v Alpah, ni dokazano.

V zadnjih desetletjih so vsepovsod na veliko gradili in širili cestna omrežja. Skupaj z neustrezno ureditvijo je to pripomoglo, da se je delež osebnega motornega prometa v primerjavi z javnim prometom nadpovprečno povečal.  Ena od ključnih rešitev za ureditev mobilnostnega ravnanje je prostorsko načrtovanje: če bo pot do trgovine z živili kratka in privlačna, bodo ljudje do nje odšli tudi peš ali s kolesom. 

> Povezave k temi