Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dosjeji

Prebivanje in zaposlitev na območju Alp

27.11.2017
Image caption:
Chur/CH © Heinz Heiss

S katerimi izzivi, perspektivami in potenciali se soočajo obrobna območja?

Na eni strani gospodarsko uspešna mesta, na drugi gorske vasi, ki izkušajo depopulacijo – podoba realnosti je redkokdaj tako nedvoumna. Za obrobna območja so sicer pogosto značilne nižje številke rasti, kot je to običajno za območja, ki imajo središčno vlogo, ali pa so te številke celo negativne, vendar pa rast ni parameter za kakovost življenja.

Veliko ljudi vnovič odkriva kakovosti, ki jih zagotavlja življenje na podeželju. Prazne zgradbe, ugodnejše cene zemljišč, bližina narave in socialna slojevitost manjšega prostora so lahko priložnost za nove ideje in nove življenjske sloge. »Renesansa podeželskega prostora« je manjši prispevek k temu, da na pol prazne gorske vasi napolnimo z novim življenjem. Priseljenci in domačini oblikujejo svoj življenjski prostor skupaj ter z odprtostjo in pripravljenostjo na tveganje, saj na koncu vedno ljudje in njihove sposobnosti in kompetence predstavljajo to, kar je odločilnega pomena za trajnostni razvoj vasi in regije, seveda ob upoštevanju določenih vidikov.

Uporaba obstoječega – ustvarjanje novega

Za uspešen spopad s procesom prekomernega staranja prebivalstva na podeželju potrebujemo različna delovna mesta in modele zaposlovanja, ki bodo ustrezali današnjim potrebam in izobrazbi mladih, kakor tudi infrastrukturo, ki bo zadovoljevala vsakodnevne potrebe. Inovativne modele za zagotavljanje osnovnih storitev v podeželskem prostoru razvija, denimo, francoska organizacija Adrets s svojimi maisons des services au public, ki pod eno streho združujejo različne komercialne in nekomercialne storitve.

Naslednji dejavnik uspešnosti je upoštevanje razpoložljivih naravnih virov, ne da bi te ogrozila prekomerna raba, in njihovo vrednotenje. Da bi ustvarjena dodana vrednost ostala v domači regiji, je potrebno sodelovanje med različnimi skupinami ljudi, ki bo presegalo sektorske, organizacijske in upravne meje. Če se med seboj povežejo turistična in kmečka združenja, lahko kmetje svoje pridelke prodajajo v domači regiji, poleg tega pa postanejo še glasniki regije.

Skupna odgovornost

Ali bo določena pobuda uspešna ali ne, je v začetni fazi pogosto odvisno od predanih posameznikov, ki so pripravljeni veliko tvegati. Dolgoročno pa je projekt uspešen le, če se lahko opre na številne ljudi in če upravljanje projekta poteka v institucionalizirani obliki in profesionalno. Spodbujanje in pomoč lahko prihajata od znotraj kot tudi od zunaj, prav tako je potrebna tudi finančna pomoč od znotraj in zunaj. Medsebojno dobro povezani zagovorniki v mestu, ravninskih predelih in v nacionalni politiki prispevajo k utrditvi temeljev trajnostnega razvoja vasi na obrobnih območjih.

Vidni uspehi spodbujajo ljudi, da pri projektu vztrajajo. Tudi manjši, hitro izvedljivi projekti so pomemben prispevek: eden od primerov, ki dokazuje, da je uspeh možen, prihaja iz švicarskega kraja Valendas, kjer so obnovili tradicionalno krušno peč, s tem pa povezali prebivalce – pri skupni peki kruha.

 

Viri in več informacij:

Predstavitev

Druge informacije