Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočilo za medije

Varstvo podnebja zdaj!

05.11.2015
Varstvo podnebja zdaj!

Ob mednarodnem strokovnem posvetu Varstvo podnebja zdaj! Alpske občine izvajajo ukrepe, ki je 29. in 30. oktobra 2015 v okviru nemškega predsedovanja Alpski konvenciji potekala v samostanu Benediktbeuern v Nemčiji, so njegovi organizatorji skupaj z alpskimi občinami na podnebno konferenco Združenih narodov naslovili poziv, ki ga bo v Pariz odnesla parlamentarna državna sekretarka v Zveznem ministrstvu za okolje Rita Schwarzelühr - Sutter.

Več...

»Spremenjenega vedenja se je treba naučiti!«

30.09.2015
»Spremenjenega vedenja se je treba naučiti!«

Prostovoljno ali na silo? O vprašanju, kako doseči spremembo v lastnem vedenju, se je na letni strokovni konferenci CIPRE, ki je letos potekala 25. in 26. septembra v Lihtenštajnu, razvnela polemična razprava. Nekaj pa ostaja jasno: za spremembe, ki vodijo do okolju prijaznega načina življenja, sta potrebna sodelovanje vsakogar izmed nas in podpora politike.

Več...

Pregled kakovosti zraka v Sloveniji z vidika prometnega onesnaževanja v obdobju 2003–2013

27.08.2015

ker ima promet velik vpliv tudi na kakovost zraka, pri nekaterih onesnaževalih ima celo poglavitno vlogo, smo opravili pregled stanja kakovosti ozračja v Sloveniji v obdobju 2003–2013 z vidika prometnega obremenjevanja. To pomeni, da smo se osredotočili na onesnaževala, ki jih povzroča promet. Podrobnejše poročilo je na voljo na spletni strani CIPRE Slovenija (http://www.cipra.org/sl/cipra/slovenija) v tem sporočilu za javnost pa povzemamo le glavne ugotovitve glede onesnaženosti z delci PM10 in PM2,5, ozonom (O3), dušikovimi oksidi (NOx) ter benzenom.

Več...

Spletna platforma za krepitev udeležbe mladih v javnem življenju na območju Alp

28.08.2015
Spletna platforma za krepitev udeležbe mladih v javnem življenju na območju Alp

Nova spletna platforma Youth Alpine Participation Platform (YAPP) ponuja mladim informacije o pobudah in organizacijah, ki se ukvarjajo z udeležbo mladih v javnem življenju in trajnostnim razvojem na območju Alp. Organizacije lahko odslej na večjezični platformi brezplačno objavljajo svoje informacije in ponudbo.

Več...

Poziv proti načrtovani netrajnostni preureditvi Dolenjske ceste

08.06.2015

Koalicija za trajnostno prometno politiko odločno nasprotuje načrtovani preureditvi Dolenjske ceste na račun zmanjšanja ali celo prestavitve kolesarskih in peš površin. »S tem pismom želimo spodbuditi, da preprečite to, po našem mnenju, nespametno in nestrokovno širitev in se o mobilnostnih ukrepih odločite na podlagi relevantnih podatkov in trendov v prometu. Pozivamo vas, da se na področju prometnega načrtovanja znebite starih prometnih paradigem in nadaljujete z ukrepi, ki bodo doprinesli trajnostne rešitve.«

Več...

Expo: Alpski glasbeniki brez meja

04.06.2015
Expo: Alpski glasbeniki brez meja

Naj se dvigne zastor za 123 mladih, nadarjenih glasbenikov in glasbenic, med njimi tudi glasbenikov in glasbenic s posebnimi potrebami, in zborovskih pevk, ki prihajajo iz Italije, Francije in Slovenije! V nedeljo, dne 7. junija 2015, bodo na Svetovni razstavi v Milanu dva orkestra in pevski zbor iz treh različnih držav prvič nastopili skupaj. Njihova glasba bo presegla jezikovne ovire in daljave, združila različne življenjske svetove in razkrila raznolikost in ustvarjalnost alpskega sveta.

Več...

Mladi preizkušajo nove življenjske sloge

02.06.2015
Mladi preizkušajo nove življenjske sloge

Pot za Youth Alpine Express je prosta! Ta teden se s potovanjem na svetovno razstavo Expo začenja novi projekt za mlade, ki bo potekal pod okriljem Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA). Skupina mladih iz vseh alpskih držav bo v naslednjih dveh letih v praksi preizkusila trajnostne načine življenja in tako v politiko vnesla svoje izkušnje, spoznanja in priporočila.

Več...

Naredi spremembo! Da ne ostane le pri dobrih namenih

15.09.2015
Naredi spremembo! Da ne ostane le pri dobrih namenih

Kaj potrebujemo za kakovostno življenje v Alpah? Katere spremembe na družbeni in politični ravni so za to nujne in kako jih lahko spodbudimo? Odgovore na ta in podobna vprašanja bo ponudila letna strokovna konferenca CIPRE, ki bo potekala 25. in 26. septembra 2015 v Ruggellu v Lihtenštajnu. Naslov letošnje konference bo Naredi spremembo! Da ne ostane le pri dobrih namenih.

Več...

Posvet o izzivih gorskih in obmejnih območij

02.06.2015

V okviru Dneva Alpske konvencije 2015 je v petek, 29. maja 2015 v Mojstrani potekal tudi posvet o izzivih gorskih in obmejnih območij s poudarkom na stanju in trendih demografskih sprememb. Razpravljavci so se strinjali, da bi država morala razvoju gorskim in obmejnim območjem nameniti specifično vlogo, prepoznati njihov strateški pomen, npr. nekatera obmejna območja prepoznati kot vstopne točke, ter jih ustrezno podpirati. Gorska območja so lahko specifični trajnostni razvojni model, ki ne temelji na veliki in dragi infrastrukturi, temveč na kulturni krajini in naravi temelječem trajnostnem turizmu. V zadnjem delu posveta so bile predstavljene možnosti vključitve v projekt Planinskih vasi, ki ga vodi Avstrijska planinska zveza, v Sloveniji pa je k njemu pristopila Planinska zveza Slovenije. Miro Eržen iz PZS je predstavil kriterije za vključitev, formalni postopek vključitve novih kandidatov predvsem pa dosedanje aktivnosti Planinske zveze Slovenije pri ugotavljanju možnosti za implementacijo projekta v Sloveniji. Dodatna pojasnila k projektu je podal tudi Roland Kals, ki pri Avstrijski planinski zvezi skrbi za koordinacijo projekta. Svoje izkušnje kot Planinska vas je predstavil župan občine Sela z avstrijske Koroške, ki je poudaril pomen pristopa k temu projektu, kot proces usmerjenega oblikovanja in razvoja turizma v gorskih območjih. Podobno je poudaril Peter Angermann iz Mallnitza. Kot pozitivno pa je vlogo projekta ocenil predsednik Avstrijske planinske zveze za Koroško Joachim Gfreiner. Več najdete v pripetih datotekah.

Več...