Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Socialne inovacije

01.03.2018
Image caption:

Spodbujanje trajnostnega razvoja z ustvarjalnimi idejami

Izzivov sodobnega časa na območju Alp, kot so odseljevanje prebivalstva, boj proti podnebnim spremembam, mobilnost ali poraba naravnih virov, ni mogoče rešiti le s tehničnim napredkom, temveč so za to nujne tudi spremembe v družbi. Na področju socialnih inovacij, ki velja za eno od ključnih tem, se CIPRA teh izzivov loteva z vidika družbe in njenih potencialov. Pri tem so dobrodošle samoiniciativnost, nove oblike sodelovanja in čim več idej, s katerimi bi spremenili socialne in tudi gospodarske prakse. Poseben poudarek je namenjen viziji trdne družbe, ki trajnostni razvoj v Alpah uresničuje z združenimi močmi.

Socialne inovacije pomenijo nove načine, kombinacije in oblike družbenega sožitja, s katerimi lahko spodbujamo trajnostni razvoj, prakso dobrega upravljanja in kakovostno življenje na območju Alp. Sočasno so socialne inovacije tudi proces, v katerem nastajajo nove ideje in ki ljudem omogoča, da sodelujejo pri sprejemanju družbenih odločitev. Pogoj pri tem je, da nastane nekaj, kar je koristno za družbo. CIPRA International socialne inovacije spodbuja skozi proces komunikacije, političnega delovanja in izvajanja projektov ter izboljšuje okvirne pogoje za njihov nastanek in zagotovitev. Družbenih tem, kot so pluralizem, udeležba mladih v procesih odločanja in upravljanja, trajnostni življenjski slogi in samoodločanje, se loteva v različnih projektih in aktivnostih.

Kontakt

Manon Wallenberger
Vodja projektov CIPRA International