Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Podnebje

01.03.2018

Naš cilj: doseči podnebno nevtralnost Alp do leta 2050

Image caption:
© Jenni Kuck

Podnebna kriza v alpskem prostoru ne povzroča le pogostejših izrednih vremenskih dogodkov, kot so sušna obdobja, visoke vode, nevihte ali snežni plazovi. Obstaja namreč tudi nevarnost pojavljanja obsežnih in občutnih podnebnih sprememb, ki lahko drastično spremenijo življenje v alpskih regijah, ali celo ogrozijo preživetje. Doseganje podnebne nevtralnosti v Alpah je zato nujen proces, za katerega si je treba vztrajno prizadevati in ga nujno uresničiti. Vse to zahteva politične, gospodarske, družbene in tehnološke pobude, za katere je treba pridobiti podporo prebivalstva. Izvajanje ukrepov za varstvo podnebja pomeni občutno varčnejšo rabo naravnih virov, manjšo proizvodnjo onesnaževal, osredotočanje na prizadevanja za energetsko učinkovitost kakor tudi proizvajanje obnovljivih virov energije na območjih poselitve in ne v neokrnjeni pokrajini. Le tehnična učinkovitost in strukturni ukrepi ne zadostujejo. Trajnostni življenjski slog in proizvodne verige morajo postati del vsakdanjika in to v smislu močno upočasnjenega poklicnega in prostočasnega življenja, ki ne pozna intenzivne rabe naravnih virov – pa čeprav to zahteva spremembo številnih navad.

Da bi CIPRA ljudi spodbudila k spremembam v načinu razmišljanja, med seboj povezuje in ozavešča politiko, organe javne uprave in gospodarstvo ter skupaj s predstavniki civilne družbe razvija pilotne projekte in konkretne ukrepe, na podlagi katerih bodo Alpe najpozneje do leta 2050 postale podnebno nevtralna in odporna regija.