Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Narava

Naš cilj: ohraniti kakovost biotske raznovrstnosti v Alpah

Image caption:
© Jenni Kuck

Ostri grebeni in prepadne stene, cvetoči gorski travniki, brenčeče žuželke – alpska pokrajina je izjemno raznolika, tako kot njeni prebivalci. Na območju Alp domuje okoli 30.000 živalskih in 13.000 rastlinskih vrst. A tu je doma tudi človek, ki z izvajanjem različnih dejavnosti, kot so kmetijstvo, turizem ter gradnja naselij, infrastrukture in objektov za potrebe proizvodnje energije, še nikoli doslej ni tako izrazito zaznamoval in obremenil naravnega okolja, kot smo temu priča danes. Raznolikost vrst in alpsko pokrajino ogrožajo rastoča ali izginjajoča podeželska naselja, širjenje aglomeracij, vse gostejša cestna in železniška omrežja, raba prostora v turistične namene, intenzivno poljedelstvo, živinoreja, ki ni več prilagojena kraju, in dramatično poslabšanje stanja glede podnebnih sprememb ogrožajo bogastvo vrst in alpsko pokrajino. S prevladujočim vplivom človeka na naravo je povezana tudi njegova velika odgovornost, tj. odgovornost do narave in prihodnjih generacij.

»Narava in človek« je ključno področje delovanja, kjer si CIPRA prizadeva za celovito razumevanje človeka sredi naravnega okolja. Izjemna biotska raznovrstnost alpskega prostora se bo dolgoročno ohranila le, če bo človek v svojem razmišljanju in ravnanju naravnim krogotokom odmeril pomembnejše mesto, kot ga imajo njegove neposredne potrebe. CIPRA z izvajanjem projektov in aktivnosti, kot so krepitev naravne pestrosti, upravljanje tekočih voda ali prostorsko načrtovanje, med seboj povezuje pomembne akterje in prispeva k mrežnemu povezovanju ekosistemov in vseh prizadetih kakor tudi k življenjsko pomembnemu ohranjanju biotske raznovrstnosti na politični in praktični ravni.