Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Narava in človek

Image caption:
© Jenni Kuck

Narava kot sestavni del človekovega mišljenja in delovanja

Strma gorovja, cvetoči gorski travniki, brenčanje žuželk. Alpska pokrajina je raznolika, tako kot njeni prebivalci. Na območju Alp domuje okoli 30.000 živalskih in 13.000 rastlinskih vrst, a tu je doma tudi človek, ki z izvajanjem kmetijske in turistične dejavnosti ter gradnjo objektov še nikoli doslej ni tako izrazito zaznamoval in oblikoval naravnega prostora, kot smo temu priča danes. Rastoča vaška in mestna naselja, cestno in železniško omrežje, intenzivno poljedelstvo, živinoreja in podnebne spremembe ogrožajo biotsko raznovrstnost in pokrajino v Alpah. Z izjemnim vplivom, ki ga imamo ljudje na naravo, je povezana tudi velika odgovornost do narave kakor tudi do prihodnjih generacij. Narava in človek je tisto področje delovanja, kjer si CIPRA prizadeva za celovitost razumevanja človeka sredi narave.

Za CIPRO sta torej človek in narava skupni prostor. Izjemna biotska raznovrstnost alpskega prostora se dolgoročno lahko ohrani le, če bo človek v svojem razmišljanju in dejanjih naravi odmeril ravno tako pomembno mesto, kot to velja za njegove druge potrebe. CIPRA International izvaja projekte in aktivnosti na področju naravne pestrosti, ekosistemskih storitev, upravljanja tekočih voda in prostorskega načrtovanja, s tem pa med seboj povezuje pomembne akterje in zato tudi sama prispeva k združevanju ekosistemov in vseh prizadetih kakor tudi k uveljavitvi pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti na politični ravni.

Kontaktni naslov

Marion Ebster
Vodja projektov CIPRA International

Druge informacije