Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

 • Raziskava o trajnostni kakovosti življenja

  Ali sta si visoka kakovost življenja in trajnostnost v nasprotju, je vprašanje, na katero poskuša odgovore najti švicarski raziskovalni projekt, v okviru katerega so bili anketirani prebivalci, ki živijo na območju treh naravnih parkov in ene podeželske regije.

  Več…

 • Potujemo trajnostno

  Trend k vse večji regionalnosti in trajnostnosti je občutiti zlasti med epidemijo. V okviru projekta Yoalin, ki se je zaključil v Innsbrucku septembra 2021 z razpravo o mobilnosti v prihodnje, v kateri so sodelovali tudi različni strokovnjaki, se je tudi letošnje poletje 125 mladih odločilo za podnebju prijazna potovanja z vlakom in avtobusom in tako spoznavalo Alpe.

  Več…

 • Podnebna kriza rahlja gorski svet

  Padajoče kamenje ter skalni podori in odlomi v Alpah niso nič novega, a taljenje stalno zamrznjenih tal razmere le še zaostruje – to velja tako za obiskovanje gora kakor tudi za življenje na gorskih območjih.

  Več…

 • (Ne)onesnažen alpski zrak

  Kakšno je trenutno stanje kakovosti zraka v alpskih državah, je tema osmega Poročila o stanju Alp. – Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) mejne vrednosti na tem področju zaostruje.

  Več…

 • Ideje za razvoj alpskega turizma v prihodnje

  Kaj se je alpski turizem naučil iz pandemije in kako se odziva na podnebne spremembe? Razmere na območju Alp analizira CIPRA v okviru svojega projekta Ponovni zagon alpskega turizma (Reset Alpentourismus).

  Več…

 • Napoved: mednarodni raziskovalni študentski tabor - Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za komuniciranje podnebnih sprememb

  V zadnjih letih se vse intenzivneje soočamo s posledicami podnebne krize. Prehod v podnebno nevtralno družbo je izziv in obenem tudi priložnost za ustvarjanje boljše prihodnosti za vse. Mlade želimo opolnomočiti in pripraviti na prihajajoče izzive, saj bodo kot bodoči odločevalci in strokovnjaki ustvarjali znanstveno, politično in družbeno podnebno pravično prihodnost.

  Več…

 • Okolju prijazno na poti v gore

  Kako se na alpskih zavarovanih območjih soočati z vse večjim številom obiskovalcev? Kako zagotoviti, da bodo športne dejavnosti na prostem okolju prijazne? Italijanska zavarovana območja v dolini Val d'Ossola so se v sodelovanju s CIPRO Italija teh izzivov uspešno lotila v projektu RESICETS.

  Več…

 • V kolikšni meri je raba vodne energije ekološko sprejemljiva?

  Spodbujanje obnove obstoječih, ne pa tudi gradnje novih hidroenergetskih objektov, ohranjanje zadnjih neokrnjenih sladkih voda, uskladitev uporabe in varstva voda na čezmejni ravni: CIPRA je objavila dokument z razmislekom o problematiki rabe vodne energije na območju Alp in v njem podrobneje prikazala strokovno utemeljene zahteve za omenjeno področje.

  Več…

 • Elementarno, ogroženo

  Čista voda, onesnažen zrak, zdravi gozdovi – stanje ohranjenosti habitatov naravnega in antropogenega nastanka se pogosto kaže že v malem.

  Več…

 • »Sončna energija nam omogoča, da delo opravljamo usmerjeno v dejanske potrebe.«

  Olivier Verdeil je vodja oddelka za fotovoltaične sisteme v francoskem Nacionalnem inštitutu za sončno energijo (INES). Z njim smo se pogovarjali o prednostih in pomanjkljivostih rabe sončne energije v gorskem okolju.

  Več…