Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dejavnosti CIPRE

Postponed: Turizem na prostem z dolgoročno vizijo

03.12.2019
Postponed: Turizem na prostem z dolgoročno vizijo

Med podnebnimi spremembami, trajnostjo in novimi usmeritvami.

Več...

Katere storitve zagotavlja narava v Alpah?

02.10.2018
Katere storitve zagotavlja narava v Alpah?

Gorski gozdovi, ki nas varujejo pred plazovi in čistijo zrak, ki ga dihamo. Reke in planinski pašniki, ki nas oskrbujejo s pitno vodo, energijo ali živili: tudi to je bil del triletnega projekta AlpES, v okviru katerega je deset partnerskih organizacij iz šestih alpskih držav zbiralo in združevalo podatke o ekosistemskih storitvah. Rezultate svojega dela bodo predstavile 21. in 22. novembra 2018 na prireditvi ob zaključku projekta v Innsbrucku v Avstriji. Spoštovani predstavniki medijev, vljudno ste vabljeni na predstavitev projektnih rezultatov!

Več...

Cross-border mobility – Čezmejna mobilnost

02.05.2018
Cross-border mobility – Čezmejna mobilnost

V alpskem prostoru vsak dan v službo čez mejo potuje več tisoč ljudi, kar močno vpliva na obstoječo prometno infrastrukturo, ki pokleka pred dnevnim čezmejnim pretokom delovne sile - vidikom, ki v času njenega prvotnega načrtovanja in vzpostavljanja (še) ni bil upoštevan. Stranski učinki tega sodobnega pojava so preobremenjene ceste, hrup in vse višja stopnja onesnaženosti zraka, katere posledice občutijo predvsem bližnji prebivalci in prebivalke.

Več...

Koalicija za trajnostno prometno politiko - mreža PlanB za Slovenijo

20.01.2018
Koalicija za trajnostno prometno politiko - mreža PlanB za Slovenijo

Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) je neformalno združenje organizacij in posameznikov, ki si prizadeva za trajnostno prometno politiko v Sloveniji. Spremlja in se odziva na aktualne procese v slovenski in evropski prometni politiki in hkrati povečuje medsebojno informiranost o dogajanju na prometnem področju.

Več...

Zeleno gospodarstvo na območju Alp

30.05.2017
Zeleno gospodarstvo na območju Alp

Spomladi 2017 je bilo javnosti predstavljeno 6. Poročilo o stanju Alp. Osrednja tema tokratnega poročila je zeleno gospodarstvo na območju Alp. V poenostavljenem opisu in izhajajoč iz definicije Programa ZN za okolje (UNEP), je zeleno gospodarstvo tisto, ki je nizkoogljično, učinkovito ravna z viri, je socialno vključujoče, ohranja alpski ekosistem, obenem pa uporablja obstoječi naravni kapital.

Več...

Loam camp

08.05.2017
Loam camp

Na dveh delavnicah, v Franciji in Avstriji, se bodo seznanili, kako uporabljati ilovico za gradnjo, pridobljeno znanje pa bodo preizkusili v praksi, saj bodo skupaj zgradili peč iz ilovice.

Več...

AlpInnoCT

16.02.2017
AlpInnoCT

Čezalpski cestni tovorni prevoz ima na Alpe kot življenjski prostor izreden ekološki in socialno-kulturni vpliv. Večina akterjev, npr. špediterji, upravljavci pristanišč, upravni organi ali potrošniki, se negativnih vplivov, kot so emisije snovi v zrak ali emisije hrupa, zaveda in mnogi od njih tudi sami iščejo ustrezne tehnične ali regulativne rešitve.

Več...

Ogenj v Alpah

15.04.2014

Več...