Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Gospodarstvo v preobratu

01.03.2018
Image caption:
© Jenni Kuck

Prehod v zeleno gospodarstvo na območju Alp

Alpe so življenjski in gospodarski prostor številnih ljudi, obenem pa so tudi edinstveni naravni prostor. Življenje in kulturo v Alpah določajo različne panoge: kmetijstvo, tovorni promet oz. promet dnevnih migracij, turizem, proizvodnja in investicije. Te vzajemno učinkujejo na podnebne spremembe in tudi znatno vplivajo na pokrajino. Gospodarstvo in politika pogosto zanemarjata ekološke in socialne vidike, kar koristi kratkoročnemu ekonomskemu uspehu. Obstajajo pa tudi obetavni pristopi, ki omogočajo do naravnih virov prijazen in socialno sprejemljiv razvoj gospodarske dejavnosti. Gospodarstvo v preobratu je tisto področje delovanja, kjer si CIPRA International prizadeva za spremembo miselnosti, ki bo usmerjena v trajnostnost.

Gospodarstvo v preobratu pomeni manj onesnaženja, preudarno ravnanje z naravnimi viri, odzivanje na podnebno krizo, okolju prijazno proizvodnjo obnovljivih virov energije ter zagotavljanje socialnih in pravičnih delovnih razmer. Spodbujanje in uresničevanje vseh teh ciljev poteka v obliki projektov in aktivnosti na področju mobilnosti, prenove in gradnje, turizma, podnebja in energije. A samo tehnična učinkovitost in strukturni ukrepi ne zadostujejo. Del strategije mora postati tudi zadostnost, tj. prilagoditev lastnega ravnanja in omejitev porabe. Da bi spodbudila miselni premik, CIPRA International med seboj povezuje politiko, upravo, gospodarstvo in predstavnike civilne družbe in ozavešča o trajnostnem gospodarstvu Alpah.