Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Načelna stališča

 • Alpska pokrajina ni obnovljiva!

  Teaser

  Pokrajina je za obravnavo socialnih in političnih vprašanj bistvena. CIPRA jih je raziskovala v okviru alpske ključne teme Pokrajina v letih 2019-2020. Zaključek ključne teme je pričujoče stališče, ki je bilo pripravljeno v širokem in participativnem procesu, v katerem so sodelovali predstavniki CIPRE, mladi alpski prebivalci in strokovnjaki iz vseh alpskih držav.

  Več…

 • Generalna skupščina EUSALP, November 2017: odprto pismo ministrom alpskih držav

  Teaser

  CIPRA, mednarodna komisija za varstvo Alp, se že od leta 2013 pod geslom »Nova solidarnost med Alpami in okoliškimi regijami. Stališče CIPRE o evropski makroregionalni strategiji za območje Alp« intenzivno ukvarja z EUSALP in spremlja proces z veliko angažiranostjo. S tem namenom se pred zasedanjem generalne skupščine v Münchnu obračamo na Vas.

  Več…

 • Sončev obrat v zimskem turizmu

  Teaser

  Alpski regiji je bogastvo prinesel prav turizem. Ta sicer v mnogih delih alpskega območja še naprej ostaja pomemben vir dohodkov, obenem pa pomeni tudi veliko tveganje. Pomen turizma in njegova ciljna usmerjenost se na območju Alp sicer razlikujeta od države do države, pa vendarle imata tudi skupno točko: podnebne spremembe in temu posledično spremembe v vedenju gostov in obiskovalcev alpskega prostora zahtevajo nove strategije in pristope. Nujna je družbena in ekonomska preobrazba, pri kateri bo treba upoštevati turistično preteklost in sedanjost ter razvojne možnosti za prihodnost.

  Več…

 • Alpe brez olimpijade: Načelno stališče CIPRE

  Teaser

  CIPRA International - Mednarodna komisija za varstvo Alp zavzema načelno stališče proti načrtovanju in organiziranju zimskih olimpijskih iger na območju Alp v prihodnosti. Alpam naj, tako kot v preteklih osmih letih, ostane prizaneseno z olimpijado. Zimske olimpijske igre v trenutni pojavni obliki niso sprejemljive ne z okoljevarstvenega, ne z družbenega vidika, zato CIPRA odločno nasprotuje prirejanju zimskih olimpijskih iger tako v Alpah, kot kjerkoli drugje. Izkušnje preteklih desetletij kažejo, da gorski svet ni primeren za megadogodek, ki botruje uničevanju okolja in drugim sila neprijetnim posledicam. Izida referendumov v Graubündnu in Münchnu obelodanjata, da velik del alpskega prebivalstva kljubuje tako obremenjujočemu projektu, kot ga predstavlja sodobna različica zimske olimpijade.

  Več…

 • Prostor je omejen naravni vir – odprto pismo konferenci ministrov alpskih držav, ki so pristojni za urejanje prostora

  Teaser

  Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) se v odprtem pismu obrača na ministrice in ministre za okolje in prostor alpskih držav Nemčije, Avstrije, Italije, Francije, Slovenije, Lihtenštajna, Monaka in Švice, da bi podprli njihova prizadevanja za trajnostno politiko urejanja prostora na območju Alp, in da obenem v času priprav na konferenco alpskih držav o urejanju prostora, ki bo potekala od 18. do 19. aprila v Murnauu v Nemčiji izrazimo našo zaskrbljenost. Ministrstva naprošamo, da okrepijo svoje dejavnosti, namenjene varstvu naravnega življenjskega okolja na območju Alp.

  Več…

 • Poti do nove kulture trajnostne mobilnosti

  Teaser

  Stališče CIPRE o mobilnosti ljudi in blaga na območju Alp

  Več…

 • Poziv: Varstvo podnebja zdaj!

  Teaser

  Poziv alpskih občin svojim prebivalcem in udeležencem COP 21

  Več…

 • Odprto pismo: Ohranitev rjavega medveda na območju Alp

  Teaser

  Odprto pismo ministrom za okolje alpskih držav in predsedniku Avtonomne pokrajine Trento

  Več…

 • Alpske reke niso obnovljive

  Teaser

  Trajnostni energijski strategiji v Alpah naproti

  Več…

 • Nova solidarnost med Alpami in okoliškimi regijami. Stališče CIPRE o evropski makroregionalni strategiji za območje Alp

  Teaser

  Različni politični akterji na območju Alp se zavzemajo za evropsko makroregionalno strategijo za območje Alp. Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je s svojimi več kot sto članskimi organizacijami vzpostavila široko mrežo v vseh alpskih državah, ki sega tudi preko Alp in se je uveljavila tudi na bližnjih metropolitanskih območjih. V procesu oblikovanja makroregionalne strategije za območje Alp zastopa CIPRA interese trajnostne in ekološke alpske politike. CIPRA razume makroregionalno strategijo za območje Alp kot priložnost za spodbujanje zavesti evropske javnosti o problemih alpskega prostora.

  Več…