Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Makroregionalna strategija za Alpe

01.03.2018
Image caption:
© Jacques Descloitres, NASA/GSFC

Na Alpe, gorovje v osrčju Evrope, ima evropska politika velik vpliv. V prihodnje naj bi bila krepitev sodelovanja med Alpami ter okoliškimi metropolami in regijami urejena v Evropski strategiji za alpski prostor (EUSALP), imenovani tudi makroregionalna strategija za Alpe. CIPRA si zdaj skupaj s svojimi partnerji prizadeva, da bo v proces oblikovanja  strategije vključena tudi civilna družba.  

Kaj je makroregija?

Družbeni, okoljski in gospodarski trendi ne poznajo meja. So večjih razsežnosti in le težko določljivi kulturni, gospodarski in socialni prostori. Na tem temelji predlog evropske strategije za alpski prostor, ki naj bi čezmejnim območjem brez trdnih političnih in upravnih meja pomagal pri izkoriščanju skupnih priložnosti in obvladovanju skupnih izzivov. Splošno veljavna definicija ne obstaja, zasnovo strategije pa označujejo štiri glavna merila: 

  • varovanje in obstoj skupnih interesov,
  • skupna identiteta,
  • skupna metodologija sodelovanja,
  • sodelovanje EU.

Alpski prostor navedenim merilom ustreza. Z vidika EU mora izvajanje makroregionalne strategije temeljiti na načelu sodelovanja, vendar brez dodatnih finančnih sredstev, brez novih institucij in brez novih zakonodajnih aktov – njen namen je torej izkoristiti veljavne instrumente in možnosti financiranja in sodelovanja, kot so tisti, ki izhajajo iz evropske okoljske ali kohezijske politike, ter nacionalne in meddržavne ureditve. Doslej sta bili s Strategijo Evropske unije za regijo Baltskega morja (2009) in Strategijo Evropske unije za Podonavje (2010) vzpostavljeni dve makroregiji.

Vloga CIPRE

V procesu vzpostavljanja alpske makroregije zastopa CIPRA interese trajnostne alpske politike. S skupno evropsko strategijo se odpira priložnost, da teme in izzivi, ki se navezujejo na Alpe, postanejo bolj prepoznavni v celotnem evropskem prostoru. Pri tem gre tudi za vprašanje, kakšna naj bo splošna strategija prihodnjega razvoja Alp v prihodnje. 

> Stališče CIPRE 

Alpska makroregija – to smo mi!

Osrednji element evropske strategije za Alpe je upravljanje na več ravneh. CIPRA je s svojimi več kot 100 članskimi organizacijami spletla široko mrežo, ki sega tudi prek alpskih meja in je tesno povezana z okoliškimi regijami in metropolami. Skupaj z drugimi alpskimi mrežami civilne družbe razvija kulturo sodelovanja in izmenjave, tako denimo v okviru ali pa s pomočjo Alpske konvencije. Osem organizacij, ki si prizadevajo za varstvo Alp, je na podlagi lastnih dolgoletnih izkušenj in strokovnega znanja svoje zahteve in predloge za vzpostavitev alpske makroregije povzelo v skupnem dokumentu. Ta vsebuje predloge, katere bi morale biti teme makroregije in kako oblikovati strategijo, ki bo koristila vsem udeleženim. 

> Skupno stališče osmih  organizacij (CIPRA, ISCAR, Omrežje občin Povezanost v Alpah, Club Arc Alpin, društvo Alpsko mesto leta, WWF, proMONT-BLANC, IUCN)

 

Povezave

EUSALP - EU Strategy for the Alpine Region