Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Alpska konvencija

01.03.2018
Image caption:

Konvencija o varstvu Alp je mednarodna pogodba, katere osrednji namen je zagotoviti varstvo in trajnostni razvoj alpskega sveta. Podpisana je bila 7. novembra 1991 v Salzburgu, tedaj so jo podpisale Avstrija, Nemčija, Italija, Francija, Lihtenštajn in Švica. Slovenija je konvencijo podpisala 29. marca 1993, Monako pa se je pridružil kasneje s podpisom dodatnega protokola. Konvencija je pričela veljati 6. marca 1995. Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki se zavzema za celovito varstvo in trajnostni razvoj alpskega sveta. Nastala je na pobudo CIPRE in po dolgih pripravah, ki jih je prav tako vodila omenjena organizacija.

Protokoli

Splošno naravnano okvirno konvencijo, ki so jo ratificirale vse pogodbenice, konkretizirajo tako imenovani izvedbeni protokoli, ki so predvideni za dvanajst področij delovanja. Za osem področij protokoli že obstajajo:

 • Okvirna konvencija
 • Urejanje prostora in trajnostni razvoj
 • Varstvo narave in urejanje krajine
 • Hribovsko kmetijstvo
 • Gorski gozd
 • Turizem
 • Energija
 • Varstvo tal
 • Promet
 • Reševanje sporov
 • Pristop Kneževine Monako

Protokoli za področje

 • prebivalstva in kulture (deklaracija namesto protokola)
 • varstva ozračja
 • varstva voda in
 • ravnanja z odpadki 

še niso izdelani. Prav tako izvedbenih protokolov še niso podpisale in ratificirale vse pogodbenice (> Stanje ratifikacij).

Deklaracije

Leta 2003 je bil ustanovljen Stalni sekretariat Alpske konvencije, ki ima sedež v Innsbrucku.

Odbor za preverjanje

Image caption:

CIPRA International sodeluje z Odborom za preverjanje v vlogi opazovalke od leta 2005. Zahtevek za izvedbo preverjanja domnevnega neupoštevanja Alpske konvencije je prvič vložila leta 2014. Članske in partnerske organizacije CIPRE International vedno znova postavljajo vprašanja, ki se nanašajo na naloge in delovanje Odbora za preverjanje kakor tudi na njegov pomen. CIPRA International je zato pripravila poseben dokument, v katerem povzema izkušnje in spoznanja, ki jih je na tem področju pridobila v zadnjih letih. Ta dokument je namenjen kot pomoč pri čim uspešnejši in učinkovitejši uporabi mehanizma za preverjanje, da bi tako izboljšali uresničevanje Alpske konvencije.