Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Stališča

Vodna energija na območju Alp

25.08.2021
V kolikšni meri je raba vodne energije okolju prijazna in ekološko sprejemljiva? To vprašanje prebivalce alpskega prostora zaposluje že desetletja, še toliko bolj zaradi nujno potrebnega odmika od rabe fosilnih virov energije. Danes obratuje na območju Evrope okoli 21.000 hidroelektrarn, 300 jih je v gradnji, načrtovanih je še več kot 8.500 tovrstnih objektov. Zaradi podnebnih sprememb in nepredvidljivih dogodkov v okolju, povezanih s podnebnimi spremembami, kot so npr. visoke vode, se marsikje nagibajo h gradnji novih pregrad in jezov, čeprav bi bile v okoljskem pogledu bolj smiselne širitve rečnih strug.
Image caption:

CIPRA je zato pripravila pet zahtev glede rabe vodne energije:

 1. Politika in gospodarstvo morata načrtovati daljnovidno in po možnosti ustvariti čim večje prihranke energije, ne pa čim višje število kilovatnih ur.
 2. Nujna je obnova obstoječih hidroelektrarn, prav tako odstranitev nepotrebnih elektrarn pred gradnjo novih.
 3. Zadnje sladkovodne bisere je treba zavarovati. Neokrnjeni vodotoki oziroma posamezni rečni odseki ter gorski potoki se ne smejo izkoriščati za proizvodnjo električne energije.
 4. Gradnja t. i. malih hidroelektrarn je smiselna le, ko gre za lokalno omejene potrebe na odmaknjenih lokacijah. Male hidroelektrarne ne morejo biti del regionalnih ali nacionalnih energetskih načrtov.
 5. Znanje in sodelovanje na področju rabe vodne energije je treba krepiti na nadnacionalni ravni.

Dokument s stališčem CIPRE do rabe vodne energije vsebuje tudi podrobnejši prikaz zahtev in obsežno zbirko osnovnih informacij in znanja o tem vprašanju.

Novice

 • V kolikšni meri je raba vodne energije ekološko sprejemljiva?

  Spodbujanje obnove obstoječih, ne pa tudi gradnje novih hidroenergetskih objektov, ohranjanje zadnjih neokrnjenih sladkih voda, uskladitev uporabe in varstva voda na čezmejni ravni: CIPRA je objavila dokument z razmislekom o problematiki rabe vodne energije na območju Alp in v njem podrobneje prikazala strokovno utemeljene zahteve za omenjeno področje.

  Več…

 • Stališče: Voda ne dopušča nasprotovanja

  Število izrednih vremenskih dogodkov se vse bolj povečuje tudi v Alpah, podnebna kriza pa tak razvojni trend še spodbuja. Ali lahko nastale težave res rešimo z gradnjo novih jezov, elektrarn ali pozidav in obenem pokrijemo tudi vse večje potrebe po energiji? Delovati moramo za vodno energijo in ne proti njej, opozarja Kaspar Schuler, direktor CIPRE in soavtor novega stališča CIPRE o vodni energiji.

  Več…

 • Ogenj za alpske vode

  V okviru mednarodnega dogodka Ogenj v Alpah so 14. avgusta 2021 po celotnem alpskem loku, od slovenskih Karavank do švicarske doline Gastnerntal, tradicionalno zagoreli številni kresovi, z njimi pa so udeleženci akcije javnost opozorili na problematiko omejenega vodnega ravnovesja v času podnebne krize.

  Več…

 • Za pitno vodo!

  Velika večina slovenskih volivcev in volivk se je na julijskem referendumu odločno izrekla za ohranitev vodnega in priobalnega pasu, s tem pa povozila novi zakon o vodah, ki bi škodljivo vplival tudi na alpske vodotoke.

  Več…