Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Stališča

Vodna energija na območju Alp

25.08.2021
V kolikšni meri je raba vodne energije okolju prijazna in ekološko sprejemljiva? To vprašanje prebivalce alpskega prostora zaposluje že desetletja, še toliko bolj zaradi nujno potrebnega odmika od rabe fosilnih virov energije. Danes obratuje na območju Evrope okoli 21.000 hidroelektrarn, 300 jih je v gradnji, načrtovanih je še več kot 8.500 tovrstnih objektov. Zaradi podnebnih sprememb in nepredvidljivih dogodkov v okolju, povezanih s podnebnimi spremembami, kot so npr. visoke vode, se marsikje nagibajo h gradnji novih pregrad in jezov, čeprav bi bile v okoljskem pogledu bolj smiselne širitve rečnih strug.
Image caption:

CIPRA je zato pripravila pet zahtev glede rabe vodne energije:

 1. Politika in gospodarstvo morata načrtovati daljnovidno in po možnosti ustvariti čim večje prihranke energije, ne pa čim višje število kilovatnih ur.
 2. Nujna je obnova obstoječih hidroelektrarn, prav tako odstranitev nepotrebnih elektrarn pred gradnjo novih.
 3. Zadnje sladkovodne bisere je treba zavarovati. Neokrnjeni vodotoki oziroma posamezni rečni odseki ter gorski potoki se ne smejo izkoriščati za proizvodnjo električne energije.
 4. Gradnja t. i. malih hidroelektrarn je smiselna le, ko gre za lokalno omejene potrebe na odmaknjenih lokacijah. Male hidroelektrarne ne morejo biti del regionalnih ali nacionalnih energetskih načrtov.
 5. Znanje in sodelovanje na področju rabe vodne energije je treba krepiti na nadnacionalni ravni.

Dokument s stališčem CIPRE do rabe vodne energije vsebuje tudi podrobnejši prikaz zahtev in obsežno zbirko osnovnih informacij in znanja o tem vprašanju.

Novice

 • Sporni projekti za obnovljive vire energije

  Od projektov, katerih poglavitni namen je povečanje proizvodnje hidroelektrične energije v gorskem okolju, do nameščanja fotovoltaičnih naprav v visokogorju – postavlja se vprašanje, za kolikšno ceno so še sprejemljivi tovrstni projekti širjenja obnovljivih virov energije na območju Alp? Pravi odgovor iščejo tako v avstrijski dolini Kaunertal kot tudi v švicarskem Gondu.

  Več…

 • Evropski vodni grad se maje

  Podnebne spremembe ogrožajo sicer z vodo bogato alpsko regijo. Sušni pojavi, kot sta bili lanska zima in letošnja pomlad, so vse pogostejši, kar ima daljnosežne posledice za naravo in družbo.

  Več…

 • Stališče: Energetska učinkovitost, kje si?

  Glavna dobaviteljica fosilnih virov energije Evropski uniji je Rusija. Nujni poziv k odpravi energetske odvisnosti EU od Rusije je v interesu varstva podnebja, dejansko pa se prekriva s sočasno gradnjo nove infrastrukture za proizvodnjo električne energije iz fosilnih goriv in obnovljivih virov energije, opozarja Kaspar Schuler, direktor CIPRE International.

  Več…

 • Tradicionalni sistem namakanja kmalu kot nesnovna kulturna dediščina?

  Za tradicionalne prakse namakanja, ki so pomembne za ohranitev kulturne pokrajine in biotske raznovrstnosti, obenem pa so pojem skupnostnega upravljanja naravnih virov, je bil nedavno podan predlog za njihovo uvrstitev na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

  Več…

shranjeno pod: Stališče, Vodna energija