Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Stališča

Vodna energija na območju Alp

25.08.2021
V kolikšni meri je raba vodne energije okolju prijazna in ekološko sprejemljiva? To vprašanje prebivalce alpskega prostora zaposluje že desetletja, še toliko bolj zaradi nujno potrebnega odmika od rabe fosilnih virov energije. Danes obratuje na območju Evrope okoli 21.000 hidroelektrarn, 300 jih je v gradnji, načrtovanih je še več kot 8.500 tovrstnih objektov. Zaradi podnebnih sprememb in nepredvidljivih dogodkov v okolju, povezanih s podnebnimi spremembami, kot so npr. visoke vode, se marsikje nagibajo h gradnji novih pregrad in jezov, čeprav bi bile v okoljskem pogledu bolj smiselne širitve rečnih strug.
Image caption:

CIPRA je zato pripravila pet zahtev glede rabe vodne energije:

 1. Politika in gospodarstvo morata načrtovati daljnovidno in po možnosti ustvariti čim večje prihranke energije, ne pa čim višje število kilovatnih ur.
 2. Nujna je obnova obstoječih hidroelektrarn, prav tako odstranitev nepotrebnih elektrarn pred gradnjo novih.
 3. Zadnje sladkovodne bisere je treba zavarovati. Neokrnjeni vodotoki oziroma posamezni rečni odseki ter gorski potoki se ne smejo izkoriščati za proizvodnjo električne energije.
 4. Gradnja t. i. malih hidroelektrarn je smiselna le, ko gre za lokalno omejene potrebe na odmaknjenih lokacijah. Male hidroelektrarne ne morejo biti del regionalnih ali nacionalnih energetskih načrtov.
 5. Znanje in sodelovanje na področju rabe vodne energije je treba krepiti na nadnacionalni ravni.

Dokument s stališčem CIPRE do rabe vodne energije vsebuje tudi podrobnejši prikaz zahtev in obsežno zbirko osnovnih informacij in znanja o tem vprašanju.

Novice

 • So planinske koče v Alpah prve žrtve podnebne krize?

  Pomanjkanje vode, krušljive gore, nujne prenove – upravljanje planinskih postojank nikoli ni bilo enostavno, podnebna kriza pa je razmere še poslabšala. Avstrijska planinska zveza je že pozvala k pomoči in ukrepanju.

  Več…

 • Stališče: Čas je za odpečatenje (tal)!

  Namesto nadaljnjega širjenja pozidave zemljišč bi si morali, kjer koli je to mogoče, prizadevati za njihovo odpečatenje, saj bi to tudi nam prineslo veliko korist, opozarja Marion Ebster, vodja projekta Ground:breaking, v okviru katerega je bil nedavno razpisan vsealpski natečaj, katerega namen je spodbujanje odpečatenja tal in s tem preprečevanje izgube zemljišč v celotnem alpskem prostoru.

  Več…

 • Nasprotovanje novim akumulacijam

  Kolikšen obseg izkoriščanja vodne energije je okoljsko še sprejemljiv, so se septembra 2023 na okrogli mizi v avstrijskem Feldkirchu spraševali predstavniki okoljskih organizacij in dobaviteljev energije.

  Več…

 • Sporni projekti za obnovljive vire energije

  Od projektov, katerih poglavitni namen je povečanje proizvodnje hidroelektrične energije v gorskem okolju, do nameščanja fotovoltaičnih naprav v visokogorju – postavlja se vprašanje, za kolikšno ceno so še sprejemljivi tovrstni projekti širjenja obnovljivih virov energije na območju Alp? Pravi odgovor iščejo tako v avstrijski dolini Kaunertal kot tudi v švicarskem Gondu.

  Več…

shranjeno pod: Stališče, Vodna energija