Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Stališča

Zahteve CIPRE za izvajanje Alpske konvencije

Der Alpenbogen
Okoljski ministri alpskih držav so leta 1998 ugotovili, da je treba z izvajanjem Alpske konvencije zaceti že pred ratifikacijo njenih protokolov, a dve leti kasneje se to še vedno ni zgodilo. CIPRA International se je v sodelovanju s strokovnjaki intenzivno ukvarjala z izvajanjem Alpske konvencije in v ta namen pripravila poseben dokument, v katerem je opozorila, da je takojšnji zacetek izvajanja protokolov Alpske konvencije vprašljiv. CIPRA International je poudarila, kako pomembno je ohraniti pogled na celoto. Zato je treba njene zahteve glede izvajanja Alpske konvencije razumeti le kot primere - izbiranje posameznih tock ali enega samega protokola, ki bi bil opredeljen kot "model", bi nasprotovalo smislu Alpske konvencije kot celovitemu instrumentu za izvajanje trajnostnega razvoja. Kot možnost, kako hitro doseci uspeh, je CIPRA predlagala vzpostavitev vzorcnih regij za uresnicevanje trajnostnega razvoja.

Jezik

de, fr, it, sl

Sprejel

CIPRA

Resolucija: Zahteve CIPRE do organov Alpske konvencije — 41Kb
CIPRA je v letih od 1996 do 2000 predloøila konkretne akcijske načrte, ki predstavljajo moøne primere izvajanja Alpske konvencije in pripadajočih izvedbenih protokolov. Da Alpska konvencija ne bo ostala le na papirju, je nujno, da se iz nje in protokolov razvijejo politike in programi na ravni drøav, regij in zveznih deøel, ki bodo sposobni pritegniti vire pri prizadevanju za uresničitev trajnostnega razvoja. CIPRA zato pogodbenice Alpske konvencije poziva, da začnejo udejanjati konkretne dejavnosti in pri tem med seboj tudi komunicirajo.