Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Stališča

Protokol o izvajanju Alpske konvencije na podrocju voda: predlog CIPRE International

18.07.2003
CIPRA International je pripravila predlog besedila za protokol o izvajanju Alpske konvencije na podrocju voda. Cilji protokola so varstvo in ohranjanje ter trajnostna raba vodnih virov, vodnih sistemov in vodnih ekosistemov na obmocju uporabe Alpske konvencije. S predlogom se CIPRA sklicuje na splošni javni interes glede ohranjanja vodnih virov in ekološke funkcionalnosti vodotokov in na dejstvo, da je voda podedovana dobrina, ki jo je treba varovati. CIPRA je prepricana, da je ekološko naravnan vodni režim velikega pomena za trajnostno varstvo pred visokimi vodami.
Image caption:
Protokoll "Wasser" der Alpenkonvention © www.pixelquelle.de

Jezik

de, fr, it, sl

Sprejel

CIPRA