Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Stališča

Kranjska Gora, žičnica in petelin - možnosti trajnostnih odločitev

20.01.2020
Kranjska Gora, žičnica in petelin - možnosti trajnostnih odločitev

Tradicionalno smučarsko središče Kranjska Gora je pred pomembno odločitvijo: postaviti krožno-kabinsko žičnico na Vitranc s pripadajočimi objekti, ki bo občutno obremenila vplivno območje Triglavskega narodnega parka ali pa načrtovati daljnosežni turistični razvoj, upoštevajoč nosilne zmogljivosti okolja in podpisane mednarodne dokumente o trajnostnem razvoju v Alpah.

Več...

Generalna skupščina EUSALP, November 2017: odprto pismo ministrom alpskih držav

20.11.2017
Generalna skupščina EUSALP, November 2017: odprto pismo ministrom alpskih držav

CIPRA, mednarodna komisija za varstvo Alp, se že od leta 2013 pod geslom »Nova solidarnost med Alpami in okoliškimi regijami. Stališče CIPRE o evropski makroregionalni strategiji za območje Alp« intenzivno ukvarja z EUSALP in spremlja proces z veliko angažiranostjo. S tem namenom se pred zasedanjem generalne skupščine v Münchnu obračamo na Vas.

Več...

Sončev obrat v zimskem turizmu

08.02.2017
Sončev obrat v zimskem turizmu

Alpski regiji je bogastvo prinesel prav turizem. Ta sicer v mnogih delih alpskega območja še naprej ostaja pomemben vir dohodkov, obenem pa pomeni tudi veliko tveganje. Pomen turizma in njegova ciljna usmerjenost se na območju Alp sicer razlikujeta od države do države, pa vendarle imata tudi skupno točko: podnebne spremembe in temu posledično spremembe v vedenju gostov in obiskovalcev alpskega prostora zahtevajo nove strategije in pristope. Nujna je družbena in ekonomska preobrazba, pri kateri bo treba upoštevati turistično preteklost in sedanjost ter razvojne možnosti za prihodnost.

Več...

Alpe brez olimpijade: Načelno stališče CIPRE

30.11.2016
Alpe brez olimpijade: Načelno stališče CIPRE

CIPRA International - Mednarodna komisija za varstvo Alp zavzema načelno stališče proti načrtovanju in organiziranju zimskih olimpijskih iger na območju Alp v prihodnosti. Alpam naj, tako kot v preteklih osmih letih, ostane prizaneseno z olimpijado. Zimske olimpijske igre v trenutni pojavni obliki niso sprejemljive ne z okoljevarstvenega, ne z družbenega vidika, zato CIPRA odločno nasprotuje prirejanju zimskih olimpijskih iger tako v Alpah, kot kjerkoli drugje. Izkušnje preteklih desetletij kažejo, da gorski svet ni primeren za megadogodek, ki botruje uničevanju okolja in drugim sila neprijetnim posledicam. Izida referendumov v Graubündnu in Münchnu obelodanjata, da velik del alpskega prebivalstva kljubuje tako obremenjujočemu projektu, kot ga predstavlja sodobna različica zimske olimpijade.

Več...

Prostor je omejen naravni vir – odprto pismo konferenci ministrov alpskih držav, ki so pristojni za urejanje prostora

14.04.2016
Prostor je omejen naravni vir – odprto pismo konferenci ministrov alpskih držav, ki so pristojni za urejanje prostora

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) se v odprtem pismu obrača na ministrice in ministre za okolje in prostor alpskih držav Nemčije, Avstrije, Italije, Francije, Slovenije, Lihtenštajna, Monaka in Švice, da bi podprli njihova prizadevanja za trajnostno politiko urejanja prostora na območju Alp, in da obenem v času priprav na konferenco alpskih držav o urejanju prostora, ki bo potekala od 18. do 19. aprila v Murnauu v Nemčiji izrazimo našo zaskrbljenost. Ministrstva naprošamo, da okrepijo svoje dejavnosti, namenjene varstvu naravnega življenjskega okolja na območju Alp.

Več...

Poti do nove kulture trajnostne mobilnosti

05.11.2015
Poti do nove kulture trajnostne mobilnosti

Stališče CIPRE o mobilnosti ljudi in blaga na območju Alp

Več...

Poziv: Varstvo podnebja zdaj!

15.09.2015
Poziv: Varstvo podnebja zdaj!

Poziv alpskih občin svojim prebivalcem in udeležencem COP 21

Več...

Odprto pismo: Ohranitev rjavega medveda na območju Alp

22.08.2014
Odprto pismo: Ohranitev rjavega medveda na območju Alp

Odprto pismo ministrom za okolje alpskih držav in predsedniku Avtonomne pokrajine Trento

Več...

Alpske reke niso obnovljive

14.05.2014
Alpske reke niso obnovljive

Trajnostni energijski strategiji v Alpah naproti

Več...

Nova solidarnost med Alpami in okoliškimi regijami. Stališče CIPRE o evropski makroregionalni strategiji za območje Alp

10.10.2013
Nova solidarnost med Alpami in okoliškimi regijami. Stališče CIPRE o evropski makroregionalni strategiji za območje Alp

Različni politični akterji na območju Alp se zavzemajo za evropsko makroregionalno strategijo za območje Alp. Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je s svojimi več kot sto članskimi organizacijami vzpostavila široko mrežo v vseh alpskih državah, ki sega tudi preko Alp in se je uveljavila tudi na bližnjih metropolitanskih območjih. V procesu oblikovanja makroregionalne strategije za območje Alp zastopa CIPRA interese trajnostne in ekološke alpske politike. CIPRA razume makroregionalno strategijo za območje Alp kot priložnost za spodbujanje zavesti evropske javnosti o problemih alpskega prostora.

Več...