Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Narava v Alpah – cenjena in ogrožena

22.05.2014

(22.05.2014) Alpe so tisti del Evrope, ki velja za pravo zakladnico biotske raznovrstnosti. A prehod na obnovljive vire in podnebne spremembe so živalske in rastlinske populacije, ki se pojavljajo na tem območju, pahnili v težave, zato je skrajni čas, da naravi priznamo status naše najdragocenejše dobrine in jo kot tako tudi varujemo. Ob mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti CIPRA predstavlja načine, kako lahko to dosežemo.

Več...

Preprosto živeti - ob manjši porabi virov

07.04.2014

Prehod v trajnostno nizkoogljično družbo, širitev turistične dejavnosti, razpršena pozidava pokrajine – Alpe so izpostavljene vse večjim pritiskom. Omejene naravne vire pa lahko nadomestimo s kulturnimi, torej s spremenjenimi vrednotami, ki bodo vodile do okolju prijaznega načina življenja. Vprašanja, kako to uresničiti, se je CIPRA lotila v svojem poročilu o delu za leto 2013.

Več...

Mladi glasovi – nove perspektive za Alpe

18.03.2014
Mladi glasovi – nove perspektive za Alpe

Kakšna je situacija glede sodelovanja mladih v procesih odločanja na območju Alp? Kje na omenjenem področju obstajajo vrzeli, ki bi jih bilo treba zapolniti? CIPRA v posebnem poročilu razkriva stanje v državah alpskega loka in opozarja na potrebne ukrepe. Mednarodna komisija za varstvo Alp – CIPRA je storila pomemben korak in ustanovila Mladinski svet.

Več...

Zahtevamo: Alpe brez olimpijade!

17.03.2014
Zahtevamo: Alpe brez olimpijade!

Prešernemu praznovanju sledi poolimpijski „maček“. V Sočiju bo treba potegniti črto, oceniti škodo in se soočiti s finančnimi posledicami. Slednje bodo pretresljive, tako kot na vseh prizoriščih zimskih olimpijskih iger doslej. V odprtem pismu Thomasu Bachu, predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), CIPRA prvega moža organizacije poziva k temeljiti reformi MOK in v dopisu, s katerim javnosti obelodanja svoje načelno stališče, odločno nasprotuje prirejanju zimskih olimpijskih iger v sodobni pojavni obliki.

Več...

CIPRA na pohodu

12.02.2014
CIPRA na pohodu

S 1. januarjem 2014 je CIPRA International prevzela Sekretariat pohodniške poti Via Alpina. Skupaj se obe alpski omrežji zavzemata za večji trajnostni razvoj v Alpah. Koristi pa naj ne bi imeli zgolj navdušenci pohodništva.

Več...

Kaj lahko občine storijo za skalnega puščavarja in močerada

05.02.2014

Biotska raznovrstnost v Alpah je še posebno velika in dragocena. Ohranili pa jo bomo le, če bomo življenjske prostore tam živečih živalskih in rastlinskih vrst ohranili in med njimi vzpostavili povezavo. Občine lahko pri tem sodelujejo na številne načine. Zato je CIPRA pripravila kratek film, v katerem se obrača na predstavnike občin in jih tako poskuša prepričati, da te možnosti dejansko izkoristijo.

Več...

Alpska makroregija: mi smo pripravljeni!

30.01.2014

Od sprejetja odločitve o pripravi osnutka strategije EU za alpsko makroregijo je minilo že pet tednov, a glede vloge civilne družbe v tem procesu obstaja še naprej veliko nejasnosti: države in regije tako še vedno razpravljajo, ali bodo predstavniki civilne družbe sploh lahko dejavno sodelovali v usmerjevalnem odboru, zdaj pa so razpravo o tem vnovič odložile. Nevladne in mrežne organizacije so pri gradnji novega „doma za alpski prostor“ pripravljene sodelovati – seveda če jim bodo dostop do gradbišča sploh odobrili.

Več...

Zakaj Soči ne leži v Alpah

30.01.2014

Zimske olimpijske igre leta 2014 bi se lahko zgodile tudi v Alpah, vendar se je Mednarodni olimpijski komite (MOK) odločil proti Salzburgu/A. Pri alpskem prebivalstvu zimske olimpijske igre dandanes ne uživajo prav velikega ugleda. CIPRA je strnila izkušnje preteklih let, povezane s temo zimskih olimpijskih iger.

Več...

Alpska tranzitna borza je s pravnega vidika izvedljiva

28.01.2014

S pravnega vidika ni ničesar, kar bi oviralo vzpostavitev Alpske tranzitne borze (ATB), a le pod pogojem, da bodo alpske države za ta projekt izkazale politično voljo, se glasi sklepna misel študije, ki je bila izdelana po naročilu evropske regije Tirolska – Južna Tirolska - Trentino.

Več...

Arhiv

Sporočila za medije iz leta 2009 in prej najdete v arhivu.