Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

S polno paro do podnebno nevtralnih Alp!

12.04.2012
Količina izpustov toplogrednih plinov v ozračje ne sme biti večja, kot jo je nase sposobno vezati naravno okolje – tako se glasi vizija, s katero Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) pridobiva naklonjenost ljudi za trajnostno varstvo podnebja. V nedavno objavljenem letnem poročilu prikazuje poti, ki so na voljo, da bi Alpe postale podnebno nevtralno območje, in načine, kako ljudi spodbuditi k uresničitvi tega cilja.

Tako spoznamo direktorja bolzanske mestne uprave, ki se je odločil vplivati na podnebje in s tem rodnemu mestu pri stroških za energijo prihraniti 160 mio. evrov. Tu so predstavniki mlade generacije z idejami, kako bi morali zaustaviti podnebne spremembe in kako bi ljudje začeli z večjim zanimanjem spremljati problematiko varstva podnebja. Pa arhitekti in investitorji, ki svojim kolegom in kolegicam na povsem praktičnih primerih kažejo, kako je treba graditi hiše dobrega počutja in pri tem varovati podnebje. Z vsemi temi zgodbami je CIPRI International v poročilu o svojem delu v letu 2011 uspelo pokazati, kako lahko vizija postane realnost prav po zaslugi srečanj, posredovanega znanja in izmenjave izkušenj.

Učenje prek meja
Načrt za učinkovito rabo energije, ki si ga je zamislil direktor bolzanske mestne uprave Helmuth Moroder, bi moral biti primer dobre prakse tudi zunaj južnotirolskih meja – in to prav zaradi mednarodnega projekta Alpstar, v okviru katerega številne pilotne regije na alpskem območju skupaj razvijajo in preizkušajo koncepte varstva podnebja. Poglavitna želja pri tem je „vzpostaviti podnebno nevtralno alpsko regijo do leta 2050“, tj. doseči uravnoteženo bilanco CO2. Poleg Bolzana ima status pilotne regije tudi dolina Alpskega Rena na tromeji med Avstrijo, Lihtenštajnom in Švico, kjer CIPRA po naročilu Lihtenštajna in švicarskega kantona St. Gallen in sodelovanju s vorarlberškim Inštitutom za energijo vodi kampanjo trajnostne mobilnosti, s katero želi dnevne migrante spodbudili, da bi začeli uporabljati trajnostna prevozna sredstva.

Projekta Alpstar brez CIPRE ne bi bilo: prav CIPRA je namreč julija 2011 še z dvanajstimi partnerskimi organizacijami dala pobudo za projekt EU, ki je izšel iz Akcijskega načrta Alpske konvencije za podnebje. Eden od projektnih partnerjev je društvo Alpsko mesto leta, za sekretariat katerega je odgovorna CIPRA. Pomembne mejnike pri uresničevanju podnebne politike na krajevni ravni je kot pilotna regija že postavila tudi Idrija, alpsko mesto leta 2011.

Težav se je treba lotiti na več ravneh
Pri izvajanju svojih dejavnosti lahko CIPRA uporablja dolgoletne izkušnje, ki jih je pridobivala tako pri mrežnem povezovanju organizacij in v vlogi pionirke, kar je pri spopadanju s podnebnimi spremembami, ki danes že vplivajo na skorajda vsa področja našega življenja in delovanja, pomemben pogoj. CIPRA tako že vrsto let kaže, kaj se v Alpah  dogaja v varstvu podnebja in kateri ukrepi so pri tem sprejemljivi za naravo, svoje zahteve usmerja v politiko, oblikuje predloge za rešitve. Tak interdisciplinarni pristop se je obnesel tudi na drugih področjih, npr. pri povezovanju naravnih habitatov, energijsko učinkoviti gradnji in marsičem drugem – več si preberite v poročilu o delu CIPRE v letu 2011!


Letno poročilo si lahko presnamete z naslednjega naslova: www.cipra.org/letno-porocilo.


Za vprašanja sta na voljo:
Andreas Götz, direktor, CIPRA International
+41 79 651 51 19, e-naslov

Claire Simon, namestnica direktorja,  CIPRA International
+423 237 53 53, e-naslov

Barbara Wülser, odgovorna za odnose z javnostmi, CIPRA International
+423 237 53 11, e-naslov