Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Nevladne in mrežne organizacije se zavzemajo tako za alpsko makroregijo kot tudi za sodelovanje civilne družbe pri njeni pripravi

13.12.2013
19. decembra 2013 bo Evropski svet sprejel odločitev, ali bomo dobili evropsko strategijo za alpsko regijo ali ne. Države in regije besedilo predloga strategije pripravljajo in pilijo že več mesecev, a so pri tem povsem pozabile na predstavnike civilne družbe. Nevladne in mrežne organizacije so se na to odzvale tako, da so pripravile lasten dokument, v katerem predstavljajo skupno stališče glede omenjene strategije.

Predstojniki držav in vlad držav članic Evropske unije bodo 19. decembra 2013 odločali o tem, ali bo Komisija EU pripravila predlog evropske strategije za alpsko regijo. Katere so sploh teme makroregije? Kakšni so procesi sprejemanja odločitev? S tovrstnimi vprašanji se že približno pol leta ukvarjajo alpske države in nekatere izbrane regije, ki pripravljajo predlog strategije, njihovo delo pa usklajuje francosko zunanje ministrstvo. Namen dokumenta je odgovoriti na temeljna vprašanja in, če bo odločitev o pripravi evropske strategije za območje Alp sprejeta, ponuditi konkretne predloge za njeno izvajanje. Predstavniki civilne družbe, naravovarstvene organizacije, planinska društva, izvajalci znanstveno-raziskovalnih dejavnosti in alpske občine k sodelovanju priprave tega dokumenta niso bili povabljeni. 

Strategija EU za območje Alp: graditi je treba na izkušnjah in uspehih

Alpske mrežne in nevladne organizacije že vrsto let gojijo kulturo sodelovanja in izmenjave izkušenj, denimo o Alpski konvenciji. Ta določa cilje za ohranjanje in uveljavitev trajnostnega razvoja Alp ter daje ustrezne instrumente in obenem podlago za sodelovanje. Duh Alpske konvencije mora živeti naprej tudi v evropski strategiji za alpsko regijo, se zato glasi zahteva alpskih nevladnih in mrežnih organizacij. Osem od njih – CIPRA International, ISCAR, Omrežje občin „Povezanost v Alpah“, CAA, društvo Alpsko mesto leta, WWF, proMONT-BLANC in IUCN – je svoje zahteve in predloge za alpsko makroregijo zapisalo v skupni dokument. Predlog vsebuje tematike, ki naj bi jih obravnavala alpska makroregija. Prav tako se v dokumentu razjasnjuje kako in kaj bodo evropska skupnost in Alpe pridobile s skupno strategijo.

Odprti in pregledni procesi

Bistveni element evropske strategije za alpsko regijo je nov način upravljanja na več ravneh. Gre torej za vključujoči proces, ki ga zahteva Evropska komisija. In tako se vnovič glasi tudi zahteva osem organizacij, ki so predlagale in zapisale omenjen dokument. „Z makroregijo bosta Evropa in alpski prostor naredila korak naprej, a le v primeru, če bo ta v korist lokalnemu prebivalstvu,“ je prepričana Claire Simon, direktorica CIPRE International. Nevladne organizacije, ki so predstavnice civilne družbe, bi lahko s pomočjo svoje mreže posredovale novo kompleksno strategijo ter znanje in izkušnje z alpskega območja ter jih prenesle v Evropo – zato pa bi morale tovrstne organizacije neposredno sodelovati pri pripravi evropske strategije za alpski prostor.

> dokument s skupnim stališčem osmih organizacij


Za več informacij:

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), Claire Simon, Tel. +423 273 53 53

Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp (ISCAR), Thomas Scheurer, Tel. +41 79 228 81 52

Omrežje občin "Povezanost v Alpah" Marc Nitschke, Tel. +49 171 93 82 167

Club Arc Alpin CAA, Veronika Schulz, Tel. +49 160 99 69 72 46

Društvo Alpsko mesto leta, Thierry Billet, Tel. +33 4 50 33 88 88

Svetovni sklad za naravo WWF, Sergio Savoia, Tel. +41 91 820 60 81

proMONT-BLANC, Barbara Ehringhaus, Tel. +41 22 776 5722

International Union for Conservation of Nature IUCN, Wolfgang Burhenne, Tel. +49 228 269 22 12


Dateien
Type Title
Common Input, EU-Strategy Common Input, EU-Strategy