Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Krepitev vključevanja mladih v procese odločanja na območju Alp

14.07.2017
Ključna tema alpskega projekta GaYA je poiskati načine za krepitev vključevanja mladih v oblikovanje političnih procesov in odločanje o njih. Uvodno dejanje projekta je bila delavnica o participaciji mladih konec junija 2017 v Bolzanu.
Image caption:
V Bolzanu so se sestali predstavniki politike in uprave iz vseh alpskih držav in razpravljali o participaciji mladih. © EURAC

Zaradi skromnih možnosti za zaposlitev se številni mladi na območju Alp odločijo zapustiti domači kraj in poiskati srečo v gospodarskih središčih. Prav tako pri mladih v alpski regiji ni večjega interesa za politično udejstvovanje. Take razmere bo poskušal izboljšati projekt GaYA (Governance and Youth in the Alps), saj je njegov poglavitni cilj vključevati v politične strukture in procese odločanja mlade generacije, ki bi tako lahko sodelovale pri razvoju domačih občin. Prvi mejnik na poti k uresničitvi cilja dveletnega projekta je bila delavnica o participaciji mladih v Alpah, ki je potekala 29. junija 2017 v Bolzanu.

Alpske regije v primerjavi

Kljub dejstvu, da je politična udeležba mladih še kako pomembna, pa pridobivanje in mobiliziranje mladih za vključevanje v procese oblikovanja in sprejemanja odločitev ne potekata preveč uspešno. To je tudi razlog, zakaj so potrebne inovativne metode, ki bodo realnost mladih generacij upoštevale in jih dosegle z izvajanjem ustvarjalnih in zanimivih idej. To je tudi spoznanje vsealpskega primerjalnega poročila, ki ga je v okviru projekta GaYA pripravil raziskovalni center EURAC in ki je bil ob tej priložnosti predstavljen javnosti. Poročilo obravnava problematiko demokratičnih inovacij in participacije mladih na podlagi opažanj v 48 alpskih regijah ter Lihtenštajnu in Sloveniji. 30 občin se je predstavilo s svojimi še posebno inovativnimi modeli uresničevanja participacije: ena od občin je avstrijski Dornbirn, ki s pobudami, kot je Generationen Café, med seboj zbližuje in povezuje pripadnike različnih generacij; drug primer je južnotirolska občina Mals, kjer prebivalci aktivno sodelujejo pri oblikovanju predloga občinskega proračuna in pri tem tudi sami predlagajo svoje ideje.

Politična volja obstaja

Politiki ter predstavniki lokalnih vlad in mladinskega dela so na delavnici razpravljali o rezultatih svojega delovanja in si izmenjali izkušnje, ki so jih pri tem pridobili. Tobias Stecher iz južnotirolske organizacije Jugenddienst Obervinschgau delavnico ocenjuje s pozitivnim predznakom: »Kot je pokazala delavnica, obstaja na strani upravnih organov politična volja, da bi se na tem področju vendarle kaj spremenilo.« Tudi bolzanski senator Francesco Palermo poudarja pomen teh vprašanj in poziva h krepitvi politične volje za spodbujanje udeležbe mladih v procesih odločanja: »Brez sodelovanja mladih politične odločitve ne bodo veljale za legitimne.«

Za več informacij o participaciji mladih in pobudah, kot sta mladinski parlament v Lozani v Švici ali Traunstein – avstrijska regija mladih, gl. videoposnetek projekta GaYA: https://youtu.be/e6pYFVeetkQ

Download Comparative report “democratic innovation and participatory democracy in the alpine area”(en): www.alpine-space.eu/projects/gaya/en/project-results/comparative-report

Za vprašanja vem je vam na voljo:

Maya Mathias, Sodelavka za odnose z javnostmi CIPRE International
+423 237 53 03, [email protected]