Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Sporočila za medije

Katere storitve zagotavlja narava v Alpah?

02.10.2018
Gorski gozdovi, ki nas varujejo pred plazovi in čistijo zrak, ki ga dihamo. Reke in planinski pašniki, ki nas oskrbujejo s pitno vodo, energijo ali živili: tudi to je bil del triletnega projekta AlpES, v okviru katerega je deset partnerskih organizacij iz šestih alpskih držav zbiralo in združevalo podatke o ekosistemskih storitvah. Rezultate svojega dela bodo predstavile 21. in 22. novembra 2018 na prireditvi ob zaključku projekta v Innsbrucku v Avstriji. Spoštovani predstavniki medijev, vljudno ste vabljeni na predstavitev projektnih rezultatov!
Image caption:
Čisti zrak, čista voda in še več: Tudi mokrišča zagotavljajo dragocene ekosistemske storitve. © Kogovšek_T.

Ekosistemske storitve odločilno prispevajo h kakovostnemu življenju na območju Alp. Sem štejemo vodne vire, iz katerih priteka čista voda, drevesa, ki skrbijo za prijetno mikroklimo v mestih, ali pa pogled na neokrnjeno naravno pokrajino. Namen projekta Alpine Ecosystem Services – AlpES je okrepiti prav pomen in vrednotenje ekosistemskih storitev v okviru regionalne in transnacionalne okoljske politike. Pri projektu, ki se bo iztekel decembra 2018, sodeluje deset partnerjev iz Avstrije, Francije, Italije, Lihtenštajna, Nemčije in Slovenije, in sicer javne raziskovalne ustanove, upravni organi in zasebno podjetje za načrtovanje in svetovanje.

Varujejo nas gozdovi

Tako so v Lihtenštajnu, enem od projektnih partnerjev, pozornost namenili tudi varovalnemu učinku gozdov pred plazovi, murastimi tokovi in padajočim kamenjem. Heike Summer iz lihtenštajnskega urada za okolje je pri tem izpostavila poseben pomen, ki ga ima ta ekosistemska storitev za njeno državo: „Večji del lihtenštajnskih gozdov raste na pobočnih legah, zato so neokrnjeni varovalni gozdovi tako v dolini Rena kakor tudi na gorskih območjih nepogrešljivi za zmanjševanje škodnega potenciala in pripomorejo k preprečevanju dodatnih gradbenih posegov.“

Do podatkov o ekosistemskih storitvah prek spletnega GIS-pregledovalnika

Eden od projektnih ciljev je bil tudi razvoj prosto dostopnega spletnega pregledovalnika GIS, ki bo omogočal dostop do podatkov o ekosistemskih storitvah na območju Alp. V aplikacijo se vnašajo vsi podatki, ki so jih zbrale vse pilotne regije. Uporabniki lahko izbirajo med osmimi različnimi ekosistemski kazalniki. Glede na izbrani kazalnik se vsakokrat spremeni tudi pogled. Pregledovalnik je na voljo na www.alpes-webgis.eu (en).

Razumevanje ekosistemskih storitev omogoča sprejemanje ustreznih odločitev

Na podlagi podatkov iz pregledovalnika je mogoče tudi ugotoviti, kje je treba ukrepati. Za primer lahko navedemo avstrijsko občino Hallstatt, kjer nimajo dovolj varovalnih gozdov, ki bi preprečili proženje zemeljskih ali snežnih plazov. Drug primer je velika poraba sveže vode na metropolitanskih območjih na obrobju Alp, npr. v Milanu, ali pa v turističnih regijah s smučišči, kjer pitno vodo uporabljajo za umetno zasneževanje. Iz poznavanja takih primerov je mogoče oblikovati trdno podlago za sprejemanje političnih in ekonomskih odločitev.

Zaključno konferenco projekta bo gostil Innsbruck

V sredo, 21. novembra 2018, ob 17.00 bo Markus Reiterer, generalni sekretar Alpske konvencije, odprl konferenco ob zaključku projekta AlpES in z njim povezanega projekta SPARE (Strategic Planning for Alpine River Ecosystems). Ob tej priložnosti bodo pripravljene tudi informacijske stojnice, pri katerih se bodo udeleženci lahko podrobneje seznanili s pilotnimi regijami, ki so sodelovale pri projektu. V četrtek, 22. novembra, bosta vodilna partnerja projektov AlpES in SPARE ob 9.00 začela predstavitev obeh projektov, sledila pa bodo še predavanja in delavnice. Predstavnike medijev vljudno vabimo, da se udeležijo obeh dni dogodka.

Datum: 21. november 2018 od 17.00 do 20.00, 22. november 2018 od 9.00 do 17.00
Kraj: Haus der Begegnung, Rennweg 12, 6020 Innsbruck, Avstrija
Prijava: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FinalEvent2018-AlpES-SPARE
Več informacij o projektu AlpES na www.cipra.org/sl/alpes, www.alpine-space.eu/AlpES (en)

Za vprašanja vam je na voljo:
Robin Naumann
vodstvo projekta, CIPRA International, +423 237 53 53 08, [email protected]

Dateien
Type Title
181002_MM_AlpES_sl.pdf 181002_MM_AlpES_sl.pdf