Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Kaj lahko občine storijo za skalnega puščavarja in močerada

05.02.2014
Biotska raznovrstnost v Alpah je še posebno velika in dragocena. Ohranili pa jo bomo le, če bomo življenjske prostore tam živečih živalskih in rastlinskih vrst ohranili in med njimi vzpostavili povezavo. Občine lahko pri tem sodelujejo na številne načine. Zato je CIPRA pripravila kratek film, v katerem se obrača na predstavnike občin in jih tako poskuša prepričati, da te možnosti dejansko izkoristijo.

Skalni puščavar, močerad, nemški strojevec in številne druge vrste: v Alpah živi okoli 43.000 različnih živalskih in rastlinskih vrst. Da lahko uspevajo in se razmnožujejo, potrebujejo neovirano gibanje. Z ravnokar predstavljenim filmom Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) zgledno prikazuje, kako lahko občine udejanjajo prave ukrepe, ki bodo dejansko učinkovali na živali in rastline.

Na veliko načinov so na več mestih v Alpah pretrgane delujoče povezave med življenjskimi prostori, pogosto se to zgodi nehote, vendar največkrat kar za vedno. Življenjski prostor živali postane poln vrzeli, vrstna pestrost se zmanjša, številne vrste celo izginejo. „Nujno je treba misliti tudi na naravo in pri tem ustrezno ukrepati,“ pojasnjuje vodja projekta Aurelia Ullrich-Schneider iz CIPRE.

Korist bodo imeli tudi ljudje

Film „Za skalnega puščavarja in močerada. Kako alpske občine povezujemo življenjske prostore“ zgledno pokaže, kako občine prispevajo k ohranjanju raznolikosti alpske narave. Pristojni iz občin v departmaju Isère, švicarski dolini Engadin in na Južnem Tirolskem razlagajo, kako so prispevali k povezovanju življenjskih prostorov, pri tem pa poudarijo, da je ta dejavnost koristna ne le za naravo, ampak tudi za ljudi. „Mislim, da film zelo uspešno prikazuje, kako je za kakovost življenja in trajnostni razvoj v alpskih občinah zelo koristno, da občine obravnavajo svojo pokrajino in biotsko raznovrstnost kot pomembno vrednoto,“ je prepričan Antonio Chiadò, podpredsednik Omrežja občin „Povezanost v Alpah“
Petnajstminutni film v francoskem, italijanskem, nemškem, slovenskem in angleškem jeziku je brezplačno na voljo kot DVD, objavljen pa je tudi na domači spletni strani. V prihodnjih mesecih namerava CIPRA film predvajati predstavnikom in predstavnicam občin ob številnih priložnostih, tudi na prizoriščih filma.

Gradivo, ki bo v pomoč

Občine bodo na spletni strani www.alpine-ecological-network.org/film-za-obcine našle poleg filma tudi dvominutni napovednik filma in številno drugo gradivo, s katerim si bodo lahko pomagale pri svojem delovanju na področju ekološke povezanosti, kakor tudi seznam morebitnih izvedbenih ukrepov, bazo podatkov o strokovnjakih in interaktivno karto, ki ponazarja možnosti za povezovanje na izbranem območju.
Nastanek filma sta finančno podprli Fundacija Valüna, Vaduz/Lihtenštajn in še ena dobrodelna fundacija iz Lihtenštajna. Film je del Iniciative za ekološki kontinuum, v okviru katere si CIPRA že več let skupaj z mrežo zavarovanih območij v Alpah (ALPARC) in Mednarodnim znanstvenim odborom za raziskovanje Alp (ISCAR) prizadeva za vzpostavljanje povezav med posameznimi habitati.


Za vprašanja vam je na voljo:
Aurelia Ullrich-Schneider, vodja projekta Biotska raznovrstnost in pokrajina, CIPRA International
+423 237 53 08, e-naslov


> Brezplačni DVD lahko naročite