Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Sporočila za medije

CIPRA ustvarja skladnost za raznolikost

09.04.2015 / CIPRA International
Da bi se živali in rastline lahko razmnoževale, se morajo seliti, pri tem pa prehajajo območja, ki jih uporablja tudi človek. Da prinaša povezovanje življenjskih prostorov v enaki meri koristi tako za živali in rastline kakor tudi za ljudi, ugotavlja v svojem letnem poročilu 2014 tudi Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA).
Image caption:
Pokrajina ima številne funkcije – kot prostor za poselitev, kmetijstvo, športne in rekreacijske površine, prostor za zaloge podtalne vode ali življenjski prostor živali in rastlin. © Frank Schultze, Zeitenspiegel

Ceste, naselja, poslovno-industrijski objekti – z gradnjo infrastrukture na zelenih površinah človek povzroča vedno večjo pozidavo teh območij. Poraženke pri tem so živali in rastline, ki so življenjsko odvisne od nepozidanih površin in koridorjev, opazno je siromašenje biotske raznovrstnosti. Prav tako smo poraženci ljudje, saj so zelene površine pomembne tudi za zalogo podtalnice, rekreacijska območja ali pa za ekstenzivno kmetijstvo.

Manj opazne kot infrastruktura, a ravno tako velika ovira, so različne zakonodajne ureditve v alpskih državah. Pristojnosti v prostorskem planiranju kot enem ključnih področij so zelo različno urejene: v nekaterih državah so prenesene na raven občine, spet drugje na raven kantona, ponekod na raven države. V Švici, denimo, poznajo zavezujoče kantonalne prostorske rede, drugje imajo o tem le medle predstave. Take razmere otežujejo komunikacijo med udeleženimi in procesom vzpostavljanja čezmejnih koridorjev.

Pokrajinska pestrost je v interesu vseh

To so nekatera od ključnih spoznanj, ki izhajajo iz dolgoletnih izkušenj CIPRE na področju varstva narave in aktualnih projektov, kot je bil greenAlps. CIPRA si skupaj s partnerji že več let prizadeva, da bi prišlo do vzpostavitve ekološkega omrežja za živali in rastline. V poročilu o delu za leto 2014 CIPRA International prikazuje, zakaj je za varstvo in ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti Alp potrebno sodelovanje številnih akterjev in kakšne koristi imajo lahko od tega ljudje.

Danes so ekosistemske storitve priznane tudi zunaj področja varstva narave. Erica Zangrando, predstavnica italijanske dežele Veneto in partnerka pri projektu recharge.green, ob tem poudarja: „Na gorskih območjih je kakovost življenja odvisna od kakovosti naravnih virov. Pomembno je, da ljudje vedo, katere storitve opravljajo naši ekosistemi."

Sedem alpskih držav, podobni izzivi

CIPRA deluje na številnih ravneh in ima celovit pogled na alpski prostor: po zaslugi svojih sedmih predstavništev v vseh alpskih državah in enega regionalnega ve, kaj povzroča skrbi v Sloveniji in zaradi česa se jezijo v Franciji. V aktualnem letnem poročilu tako povzema različne primere, pripoveduje o optimističnem razpoloženju v italijanskih alpskih dolinah, predstavlja zavzemanje posameznikov za varstvo pokrajine v Nemčiji in na Južnem Tirolskem in pojasnjuje, zakaj je promet postal v Lihtenštajnu in Sloveniji železni repertoar.

Za vprašanja so vam na voljo:

Claire Simon, direktorica CIPRE International, +423 237 53 53,

Barbara Wülser, predstavnica za odnose z javnostmi, CIPRE International, +423 237 53 11,

Druge informacije

Image caption:

> Poročilo o delu za leto 2014

shranjeno pod: Biotska raznovrstnost