Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Sporočila za medije

Alpska pokrajina ni obnovljiva!

10.12.2020
Vrhovi gora, gozdni robovi, rečna obrežja – alpska pokrajina odseva preteklost in sedanjost, ustvarja identiteto, zagotavlja prostor za rekreacijo in sprostitev, je domovina in kraj hrepenenja – tudi in predvsem v kriznih časih. Delegati CIPRE so 9. decembra sprejeli stališče, ki kaže, zakaj pokrajino razumemo kot nekaj, kar presega geografski pojem, in zakaj moramo zanjo prevzeti odgovornost.
Image caption:
Pokrajina je za obravnavo socialnih in političnih vprašanj bistvena. (c) CIPRA International, Michael Gams

Taleči se ledeniki, opuščene pašne planine, zaraščeni travniki, poselitvena območja, ki se vedno bolj širijo, infrastruktura za prostočasne potrebe, kmetijska zemljišča v dolinah, pokrita z monokulturami, kulturna pokrajina, ki se je oblikovala skozi stoletja; vse to so socialni procesi, ki so vtisnjeni v pokrajino. V pokrajini se kažejo tudi prevladujoče težnje in odnos njenih prebivalcev, obiskovalcev in organov oblasti. CIPRA je svoje stališče do tega vprašanja nazorno predstavila v dokumentu Alpska pokrajina ni obnovljiva! in s tem dopolnila trenutni diskurz o pokrajini alpskega prostora. Ena od zahtev je na primer »zavarovati manj in slabše dostopne pokrajine in s tem povezane potenciale za neovirani naravni razvoj«. Poleg tega je treba v skladu z ničelnim neto ciljem EU, ki se nanaša na rabo zemljišč, oceniti, kako zmanjšati rabo novih zemljišč.

Pokrajina kot skupno dobro

Stališče z naslovom Alpska pokrajina ni obnovljiva! je bilo oblikovano v širšem participativnem procesu, v katerem so sodelovali predstavniki CIPRE, mladi in strokovnjaki iz alpskih držav. Struktura dokumenta odseva heterogenost mozaika alpske pokrajine in »navaja potrebo po ohranjanju in povezovanju elementov tega pokrajinskega mozaika«, pravi Katharina Conradin, predsednica CIPRE International.

Najprej sta opisana dva koncepta ravnanja s pokrajino: pokrajina v smislu skupnega in pokrajina kot predmet pogajanja, nato pa sledi opis petih delov mozaika ali pokrajinskih tipov, katerih lastnosti so značilne za Alpe: kmetijska pokrajina, pokrajina za proizvodnjo električne energije, pokrajina za preživljanje prostega časa, pokrajina, ki ni v rabi oziroma ni več v aktivni rabi, ter urbana pokrajina in pokrajina aglomeracije. V letih 2019 in 2020 je ključna tema, ki se ji posveča CIPRA, prav pokrajina, na to temo pa je izvedla tudi številne druge dejavnosti.

Stališče: www.cipra.org/stalisca/alpska-pokrajina-ni-obnovljiva 
Ključna tema Pokrajina:
www.cipra.org/pokrajina

Za vprašanja vam sta na voljo:

Katharina Conradin, predsednica CIPRE International, , +41796603866 

Michael Gams, vodja projekta komunikacija, , +4232375304

shranjeno pod: Ključna tema pokrajina