Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Publikacije

Počakaj na bus: Zapeljan po Gorenjskem - priporočila za razvoj trajnostne mobilnosti na območju LAS

24.06.2021
V okviru operacije Počakaj na bus smo izdelali brošuro s priporočili za razvoj trajnostne mobilnosti na območju LAS gorenjska košarica.
Image caption:

Cilj operacije je vzpostavitev kakovostne mreže urejenih avtobusnih postajališč, ki bodo občanom in drugim uporabnikom zagotavljala dostop do javnega avtobusnega prevoza. S takimi ukrepi želimo povečati ozaveščenost ljudi o pomenu in nujnosti trajnostne mobilnosti in spodbuditi večjo uporabo javnega potniškega prometa. Zmanjšati želimo izpuste toplogrednih plinov ter vpliv prometa na kakovost življenjskega prostora in biodiverziteto območja. Pri uresničevanju zadanih ciljev predstavlja največji izziv prav premajhno zavedanje o pomenu trajnostne mobilnosti. Kljub posamičnim naporom občin pri ozaveščanju prebivalcev o tej tematiki ter različnim že izvedenim ukrepom pa velikih premikov na področju večje uporabe javnega potniškega prometa ne opažamo. Zato je operacija Počakaj na bus gotovo pozitiven korak v pravo smer.

V brošuri je prestavljena trajnostna mobilnost, kaj je celostna prometna strategija, stanje v posameznih občinah LAS (Občina Radovljica, Jesenice, Tržič, Bled, Kranj in Naklo), analiza anket o javnem potniškem prometu ter predlogi za nadaljni razvoj javnega potniškega prometa na območju LAS Gorenjska košarica.

Image caption: