Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Publikacije

GozdNega: Model upravljanja gozda

12.10.2020
V okviru projekta GozdNega smo pripravili model upravljanja gozda s poudarjeno socialno funkcijo.
Image caption:

Model nadgrajuje dosedanjo prakso Zavoda za gozdove Slovenija, ki v lastni režiji ali ob pomoči zunanjih izvajalcev že izvaja tečaj nege mladega gozda za gospodarsko rabo, ki so namenjeni lastnikom gozdov. V projektu smo obstoječi model ob pomoči fokusne skupine in podpori partnerjev projekta Pro Silva nadgradili. Modela naslavljanja tudi neaktivne lastnike gozda. Ob pomoči partnerjev projekta (Posoški razvojni center in TNP) bomo z njim k aktivnemu sodelovanju spodbudili občine oz. lokalno skupnost, preko katerih bi se kot primer dobre prakse prenesel na posamezne lastnike.  

Z modelom želimo širši javnosti (tako lokalnim skupnostim kot posameznikomprikazati mnogoterost funkcij, ki jih gozd omogoča, poleg tega pa sporočiti, in da je z gozdom potrebno gospodariti (osnovna nega, prepoznavanje napadov škodljivcev in ostalih bolezni, prisotnost invazivnih vrst, sanacijska sečnja), tudi če nimamo gospodarskih interesov. 

Model bo krepil zmogljivost in usposobljenost posameznikov in lokalne skupnosti za trajnostno in sonaravno gospodarjenje z gozdovi ter jih spodbudil, da naredijo korak k aktivnejšemu gospodarjenju in tako postanejo primer dobre prakse.  

Model poudarja zdravstevno stanje gozdov, s čimer naslavljamo potrebo po zdravih in posledično podnebno odpornih gozdovih ter socialno funkcijo gozdov, s katero naslavljamo inovativne ekonomsko in družbeno koristne pristope gospodarjenja z gozdovi.