Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

Compact "Premisliti - Spremeniti miselnost - Preusmeriti se"

Zakaj se vozimo z avtomobili? Zakaj tako težko spremenimo svoje navade? Kako naj uspešno preidemo na uporabo trajnostnih alternativ?
Image caption:
Predstavljaj si, da se vsi vozijo na delo s kolesom, a le ti z avtomobilom. (c) Simon Kneebone

Da bodo lahko dnevni delovni migranti razmislili in spremenili svoje dosedanje vedenje v smeri trajnostne mobilnosti, je poleg potrebne infrastrukture nujno tudi poznavanje psihološki dejavnikov, kot so norme, vrednote in spodbude. Ugotovitve in spoznanja psihologije so lahko v pomoč pri razumevanju našega vedenja, ko govorimo o mobilnosti, obenem pa ponujajo strategije za ukrepanje in spremembo vedenja. Tematski zvezek Premisliti – spremeniti miselnost – preusmeriti se, ki je izšel v zbirki CIPRA Compact, tako omogoča podrobnejši vpogled v vprašanje sprememb vedenja ljudi in nudi navdih za uresničevanje bolj trajnostne mobilnosti.

Projekt podpira Evropski parlament prek Sklada za pripravljalne ukrepe Alpske regije (Alpine Region Preparatory Action Fund – ARPAF).

Nadaljnje informacije:
www.cipra.org/sl/cross-border-mobility