Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Publikacije

Alpe na odru št. 107: Alpe - skupno dobro

18.11.2020
Gradniki gospodarstva v preobratu
Image caption:

Ekonomska varnost je resda pomembna za vsakogar od nas, a se žal vedno uporablja kot edini kazalnik kakovostnega življenja. Tako merilo ne zadostuje, saj kakovosti življenja ne moremo meriti le z ekonomskimi kazalniki, kot so denar, lastnina ali bruto družbeni pro- izvod. Ravno tako so pomembni narava, čist zrak, socialni stiki, ne- ovirano gibanje, zdravje. In prav v času omejitvenih ukrepov zaradi koronavirusne pandemije nam je to postalo jasno kot še nikoli doslej.

Za celostno obravnavanje kakovosti življenja obstajajo različni modeli, denimo indeks boljšega življenja (Better Life Index), ki so ga oblikovali v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ali cilji trajnostnega razvoja OZN, vendar jih odločevalci po- litik še vedno premalo upoštevajo kot globalne primerjalne vrednosti. S koronakrizo se nam je sedaj odprla priložnost, da po prvi fazi sta- bilizacije vendarle vzpostavimo trajnostno gospodarstvo, ki se ne bo več uklanjalo nujnosti gospodarske rasti, temveč bo osredotočeno tako na zagotavljanje visoke kakovosti življenja za vse kot tudi na trajnostno zasnovano uporabo naravnih virov. Tisti, ki izvajajo go- spodarsko dejavnost na račun zdravja ljudi in varstva narave, morajo prevzeti tudi finančne posledice. Socialno-ekonomska prenova je nujno potrebna – ključnih elementov za to je veliko: krepitev solidar nostne ekonomije, povečanje skupnega oz. skupnostnega upravlja nja ali dosledno izvajanje krožnega gospodarstva.

Namera po vnovični vzpostavitvi gospodarstva po načelu trajno stnega razvoja zahteva naše sodelovanje v vlogi proizvajalcev kakor tudi v vlogi potrošnikov. Novi načini vedenja bodo uspešni le, če bomo dovolj pogumni in če si bomo drznili poskusiti nekaj novega. Novih pristopov se je treba naučiti tako, kot se naučimo glasbenega instrumenta ali tujega jezika. Kateri koncepti že delujejo, kako se visoka kakovost življenja sklada s trajnostnim gospodarstvom? Od govore si preberite v tokratni številki naše revije Alpe na odru.  

shranjeno pod: Alpe na odru