Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

The Condition of Forests in Europe

Leto izida2002
SoavtorjiEuropean Commission
Kraj izidaGeneva and Brussels
ISBN/ISSNISSN 1020-587X
Število strani35
Jeziken
Naročilohttp://www.icp-forests.org/RepEx.htm
Str.35
Po nekaj letih, ko se je zdravstveno stanje gozdov v Evropi izboljševalo, se je v letu 2001 spet močno poslabšalo. To je pokazala študija, ki sta jo pred kratkim predložili Gospodarska komisija za Evropo pri Združenih narodih (UNECE) in Evropska komisija (EC). 22% dreves je poškodovanih ali mrtvih, v primerjavi z letom 2000 se je delež zdravih dreves v celotni Evropi znižal od 34,2% na 32, 6%.
Poškodbe na drevesih so nastale deloma zaradi naravnih vzrokov, kot so močne padavine ali napadi škodljivcev, vendar pa je pri tem imelo pomembno vlogo tudi onesnaževanje zraka. Obremenitev zaradi emisij žvepla se je zmanjšala na skoraj vseh mestih, kjer so izvajali raziskave. Študija tudi prvič natančno analizira, kakšna je izpostavljenost dreves nevarnim snovem. Tako je bil npr. "critical load" za svinec, tj. količina, pri kateri so drevesa že lahko močno prizadeta, presežena na 91% merilnih mestih.
Študija je tudi pokazala, da je raznolikost rastlin na kislih tleh manjša in da se zaradi povečane zakisanosti veča površina kislih tal. Intenzivno izrabljeni mešani gozdovi z različnimi drugačnimi drevesi kot v nekaterih gorskih območjih pa pogosto izpričujejo bogato biodiverziteto. Poleg prikaza trenutne škode na drevesih predstavlja študija tudi modele za oceno nevarnosti, ki grozijo gozdu v prihodnosti. Tako se bo pri enakem vnosu dušika na polovici površin, ki so bile vključene v raziskavo, zmanjšala raznovrstnost rastlin, zdravje dreves pa bo prizadeto. V okviru dolgoročnega opazovanja, ki je zajelo celotno Evropo, so raziskave izvajali na 7000 površinah v 39 državah.

Abstract: Forest condition has been observed in Europe for 16 years through one of the world’s largest biomonitoring networks, mainly aiming at the monitoring of air pollution effects. The crown condition of the forests in Europe deteriorated considerably during the first decade of monitoring. After some recuperation in the mid-1990s the deterioration resumed. In 2001 more than 20 % of the sample trees were rated as damaged. The most important causes of this damage include extreme weather conditions, insect and fungi attack and air pollution. Depositions of nitrogen, acidity and heavy metals exceed critical loads over a large proportion of the Intensive Monitoring Plots, indicating enhanced risks for leaching of aluminium and base cations, tree root damage, crown damage by drought, frost and pests and changes in the plant diversity of ground vegetation. Plant diversity is mainly determined by actual soil condition, specifically acidity, as well as nitrogen deposition, temperature, precipitation and tree species.