Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

V Rovtih nad Jesenicami

Leto izida2013
Cena10
Naročilohttp://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta
Povsod tam, kjer c(lovekovo bivanje merimo v desetletjih, stoletjih in tisoc(letjih, je biotska pestrost, ki hodi z roko v roki s krajinsko pestrostjo, rezultat nekakšnega seštevka naravnih procesov ter c(lovekovih dejavnosti in posegov.
Stanje na terenu sicer vidimo in poznamo, veliko manj pa vemo o številnih
nevidnih procesih, ki so pripeljali do tega stanja. Težko tudi napovemo, s katerimi ukrepi bomo lahko to biotsko in krajinsko pestrost ohranjali za bodoc(e rodove. Nedvomno pa smo iz dneva v dan bolj prepric(ani, da je ohranjanje raznolikosti živega sveta, celostnosti rastlinskih in živalskih združb ter ekosistemov kljuc( do zagotavljanja ugodnih življenjskih razmer za nas in naše zanamce.
Knjiga predstavi razlic(ne poglede na Rovte nad Jesenicami: geološki, botanic(ni, ornitološki, živalski…Predstavi kmetijstvo in gozdarstvo nekoc( in danes, pa tudi kako je teko življenje na teh planinah nekdaj.
shranjeno pod: Družba, kultura, Narava