Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

Zelena Knjiga

Leto izida2007
Izdal(a)Europäische Kommission
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften
Spletna stran: http://publications.eu.int/index_de.html
Kraj izidaBrüssel
Število strani26
Jezikde, en, fr, it, sl
Naročilohttp://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper
Str.26
Vrsta dokumentaČasopis, brošura
V Evropski uniji veè kot 60 % prebivalstva živi v mestnih obmoèjih. V njih nastane skoraj 85 % bruto domaèega proizvoda EU. Mesta so gonilo evropske ekonomije. Privlaèijo naložbe in delovna mesta. So nepogrešljivi dejavnik za neovirano delovanje gospodarstva.
Mestna obmoèja so danes življenjski prostor velike veèine prebivalstva, zato je v njih nujno zagotoviti kar najveèjo možno kakovost življenja. Zato moramo sedaj skupaj razmisliti o mobilnosti v mestih.