Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

Razvojni potenciali Alpske konvencije

Entwicklungspotentiale der Alpenkonvention
Image caption:
Leto izida2004
Izdal(a)Lebensministerium - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Spletna stran: http://www.lebensministerium.at
Število strani158
Jezikde
Str.158
"Z diplomatskega parketa k izvajanju na krajevni ravni" se glasi slogan, ki ga je v zvezi z Alpsko konvencijo prevzelo avstrijsko Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo ob naročilu izdelave študije "Razvojni potenciali Alpske konvencije - možnosti uspešnega izvajanja v Avstriji". Cilj študije je bil analizirati neizkoriščene potenciale Alpske konvencije, saj je javnost doslej bolj slabo poznala naloge in možnosti, ki izhajajo iz Alpske konvencije. V primerih pa, ko javnost konvencijo vendarle opazi, je ta velikokrat razumljena le kot instrument preprečevanja. Študija naj bi tako služila tudi kot priprava strateške zasnove, katere cilji bo srednjeročno in dolgoročno uresničevanje Alpske konvencije in njenih protokolov.
Kratki oceni trenutnega stanja na področju izvajanja Alpske konvencije v Avstriji sledi analiza domačih in mednarodnih projektov, ki se navezujejo na alpsko tematiko in na različnih ravneh poskušajo vplivati na uveljavitev trajnostnega in vzdržnega razvoja. Analizo dopolnjujejo številni intervjuji s strokovnjaki, ki so bili vključeni v proces nastajanja Alpske konvencije, podrobno pa so opisani tudi nekateri izvedbeni projekti, ki so še posebej primerni za uveljavljanje Alpske konvencije in za smiselno uresničevanje njenih ciljev.
Študija v povzetku oblikuje ključne strateške točke za izvajanje in opisuje perspektivna vsebinska področja, kot je Alpska konvencija, kot prioritetno nalogo, vključitev obstoječih izvedbenih ukrepov, okrepitev vloge in pomena nacionalnega koordinacijskega organa ter vzpostavitev krovne znamke "Alpska konvencija".