Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

Tourism and the environment

Leto izida2002
Avtor(-ji)Hans-Werner Schmidt
Izdal(a)European Union
EUROSTAT
Spletna stran: http://europa.eu.int/comm/eurostat/
Število strani8
Jezikde, en, fr
RevijaStatistics in Focus; Industry, Trade & Services
Str.8
Časopisi št.Theme 4 - 40
Vrsta dokumentaČasopis, brošura
Eurostat je predložil krajše poroČilo, v katerem je prviČ predstavljen poskus kvantifikacije vpliva turizma na okolje. Podatki potrjujejo, da obstaja povezava med stopnjo razvitosti turizma in koliČino porabljene elektriČne energije kakor tudi med proizvodnjo odpadkov in odpadnih voda ter koliČino porabljene pitne vode. Alpske regije v osrednji in zahodni Avstriji ter severnozahodni Italiji sodijo k tistim regijam znotraj Evropske unije, za katere je znaČilno najveČje turistiČno povpraševanje in najveČja ponudba nastanitvenih objektov. To pa je razlog, da lahko v teh regijah priČakujemo izredno velike obremenitve okolja. Raziskava je objavljena na spletni strani: http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/EN?catalogue=Eurostat&product=KS-NP-02-040-__-N-EN (en).
shranjeno pod: Turizem, Okoljska poro¢ila, Okolje