Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

Biotska raznovrstnost v sladkih vodah (Biodiversität im Süsswasser)

Leto izida2002
Izdal(a)Swiss Biodiversity Forum - Forum Biodiversität Schweiz - Forum Biodiversité Suisse
Spletna stran: http://www.biodiversity.ch
Število strani24
Jezikde, fr
Naročilohttp://www.biodiversity.ch/forum/publications.html
RevijaHotspot
Str.24
Časopisi št.6, November 2002
Vrsta dokumentaČasopis, brošura
Revija Hotspot, ki jo Švicarski forum za biotsko raznovrstnost (Forum Biodiversität Schweiz ) izdaja v francoskem in nemškem jeziku, je zadnjo številko posvetila biotski raznovrstnosti v sladkih vodah. Članki obravnavajo to področje z različnih vidikov (npr. rezultati in spoznanja iz projekta za urejanje gorskih potokov, jezovi in kroženje hranilnih snovi, hidrobiološke raziskave renaturiranih potokov itd.).
Vodotoki veljajo za prave "hotspots" biotske raznovrstnosti, saj je v jezerskih in tekočih vodah osem odstotkov živalskih vrst, ki sicer živijo v Švici. Istočasno pa je tukaj najti tudi večino ogroženih vrst.
Čeprav znašajo zaloge sladke vode na Zemlji le desettisočino v strukturi celotne količine vode, pa v njej kljub temu živi kar dvanajst odstotkov vseh vrst. Spremembe v številu vrst je težko ocenjevati, saj so na voljo le maloštevilni stari popisi rastlinskih in živalskih vrst. Tudi v nobenem drugem ekosistemu posegi človeka niso bili tako usodni, kot se je to zgodilo v ekosistemu tekočih voda z gradnjo jezov ali kanalov. Poleg tega se je od industrijske revolucije dalje kakovost vode dramatično slabšala. Kljub uspehom pri omejevanju vnosov škodljivih snovi v naravno okolje, kot sta fosfor ali pa dušik, pa ne smemo prezreti dejstva, da je v zadnjih letih v številnih švicarskih vodotokih prišlo do znatnih izgub ribjega staleža. Strokovnjaki domnevajo, da so razlogi za tako stanje zlasti težke kovine in hormonom podobne substance, ki se v čistilnih napravah niso popolnoma razgradile.