Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

Dokumentiranje sprememb v Alpah kot življenjskem prostoru

Dokumentiranje sprememb v Alpah kot življenjskem prostoru
Image caption:
Leto izida2004
Izdal(a)Arbeitsgruppe 'Umweltziele und Indikatoren' der Alpenkonvention
Kraj izidaBerlin
Število strani177
Jezikde, fr, it, sl
Naročilohttp://www.umweltbundesamt.de/uba-info-daten/daten
Str.177
Zaključno poročilo Delovne skupine za okoljske cilje in kazalce "Dokumentiranje sprememb v Alpah kot življenjskem prostoru", ki je izšlo v štirih alpskih jezikih, vsebuje popis in vrednotenje sprememb alpskega sveta, ki kažejo na to, kako bliskovito se spreminja njegova krajinska podoba. Delovna skupina, ustanovljena leta 2003 s sklepom VII. alpske konference, je za analizo stanja pripravila vsealpski sistem kazalcev. Izdelala je tudi instrumente za vrednotenje osrednjih tematskih področij Alpske konvencije, ki omogočajo predstavitev strukturnih, ekoloških in kulturnih sprememb na celotnem alpskem prostoru. Zaključno poročilo predstavlja pa posamezne kazalce in primere analize izbranih vsebinskih področij: tovornega prometa, naravnih nesreč, kakovosti zraka, biotske raznovrstnosti, kmetijstva, gozdarstva in sprememb rabe zemljišč.