Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

Agglomerationspolitik des Bundes

Leto izida2001
ZaložbaHerausgeber: Bundesamt für Raumentwicklung, ARE Staatssekretariat für Wirtschaft, seco
Število strani82
Jezikde, fr
Naročilohttp://www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/are, Bestell-Nr.: 812.012 d(f)
ZvevaBundesamt für Bauten und Logistik
EDMZ
Fellerstr. 21
3003 Bern / CH
Telefonska številka: +41 31 325 07 06
Faks: +41 31 325 50 58
Spletna stran: http://www.edmz.ch
Str.82
Vrsta dokumentaČasopis, brošura
Približno dve tretjini prebivalstva na območju Alp živi v urbanih conah. Doslej njihove zahteve večinoma niso bile upoštevane, tako tudi Alpska konvencija za alpska mesta ne predvideva posebnega protokola. Švica pa je zdaj pripravila posebno poročilo z naslovom "Aglomeracijska politika švicarske države" in tako storila pomemben korak naprej pri spreminjanju trenutnega stanja na tem področju. Cilj prihodnje aglomeracijske politike v Švici je namreč podpiranje območij poselitve v Alpah, kar ustreza interesu trajnostnega razvoja. Interesi aglomeracij bi morali biti bolj upoštevani v različnih sektorskih politikah, s pomočjo spodbujevalne politike bi morali izvajati projekte, usmerjene v prihodnji razvoj.
Da bi uresničila zastavljene načrte, je švicarska država izdelala različne strategije. Tako je bilo že vzpostavljeno omrežje za aglomeracijsko politiko, v katerem so predstavniki najrazličnejših zveznih uradov. Naslednje točke so po eni strani okrepljeno sodelovanje med državo, kantoni in mesti ter občinami, po drugi strani pa boljše sodelovaje znotraj aglomeracij samih. Drugo pomembno izhodišče je v vključitvi mreže švicarskih mest v mrežo evropskih mest, npr. na področju delovanja prometne infrastrukture (zlasti mreža hitrih železniških prog). Poleg tega naj bi poskrbeli za boljšo obveščenost in osveščenost prebivalcev glede interesov območij poselitve. Ne nazadnje je predvideno, da bi okrepili izmenjavo izkušenj med aglomeracijami na čezmejni ravni. Država želi spodbujati zlasti v prihodnost usmerjene inovativne projekte, za izbrane projekte pa namerava zagotoviti tehnično in finančno podporo.
shranjeno pod: Mesta, aglomeracije, Poselitev