Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Prireditve

Date 05.11.2018
Location Innsbruck/A
Export ICS-Export

Strokovna delavnica o trajnostnem turizmu v Alpah: Kdo bo opravil nalogo?

Doslej skorajda ni bilo posameznikov ali inštitucij, ki bi združevali in povezovali številne kakovostne, a najpogosteje regionalno omejene koncepte trajnostnega turizma.

To spoznanje je doslej zaznamovalo vse konference, projekte, delovne skupine in mreže, posvečene problematiki trajnostnega razvoja v turizmu – primeri za to so projekt Trajnostni alpski turizem – katere okvirne pogoje zares potrebujemo? (2017/18) in iz njega izhajajoča struktura sistema, konferenca o turizmu Trajnostni turizem v Alpah: izziv (brez alternative) (2016), blejska strokovna konferenca o turizmu in kakovosti življenja (2018). 

V Innsbrucku bomo zato organizirali delavnico, na kateri bodo turistični strokovnjaki iz vseh alpskih držav prvič skupaj določili naloge in odgovornosti za organ, ki bo na medregionalni, nacionalni in transnacionalni ravni skrbel za uresničevanje trajnostnega turizma. Ob zaključku delavnice bosta pripravljena tudi priporočilo za nadaljnje delovanje, ki bo opozorilo na nujnost ustanovitve takega organa, in konkreten opis ustreznega delovnega mesta.

Vabimo vas, da izkoristite priložnost za sodelovanje v tem procesu in da svoje ideje in znanje prispevate v interaktivnem skupinskem delu in razpravah v okviru delavnice o turizmu, ki bo 5. novembra 2018 od 10.00 do 16.15 v Innsbrucku v Avstriji.

CIPRA International vodi ta projekt s podporo nacionalnih odborov CIPRE v Avstriji, Franciji, Italiji, Nemčiji, Sloveniji in Švici. Izvajanje projekta finančno podpira nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost s sredstvi nemškega Zveznega parlamenta.

Dodatne informacije in registracijo.

shranjeno pod: ,