Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Prireditve

Date 14.04.2021 - 16.04.2021
Location Bozen/I, NOI Tech Park
Export ICS-Export

Konferenca: »SBE21 Sustainable Built Heritage: Obnova stavbne dediščine kot prispevek k nizkoogljični družbi«

Konferenca bo posvečena obnovi stavbne dediščine kot prispevku k nizkoogljični družbi, področja, ki je v zadnjih desetih letih doseglo znaten napredek in še pridobiva na pomenu. Strokovnjaki, projektanti z izkušnjami in študenti bodo na multidisciplinaren način iskali odgovore na izzive s področja energetske učinkovitosti in ohranjanja stavbne dediščine.

Organizator konference zbira prispevke z različnih raziskovalnih področij. Prispevki naj obravnavajo dobre prakse energetske obnove stavbne dediščine in rešitve skladne z načeli ohranjanja kulturne dediščine. Med iskanimi temami so tudi metodologije multidisciplinarnih pristopov načrtovanja s poudarkom na zagotavljanju trajnostnega razvoja alpskega prostora ter smernice, politike in orodja za podporo odločanju.

 

Dodatne informacije:

https://sbe21heritage.eurac.edu/ (en)

https://sbe21heritage.eurac.edu/take-part/call-for-proposals/ (en)