Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Novogradnja Terme Rupertus Bad Reichenhall

03.04.2007
Novogradnja Terme Rupertus Bad Reichenhall

Odvzem toplote poteka iz vode vodnjakov Term Rupertust, ta pa se uporablja za obratovanje črpalke pribl. 260 kW ogrevalne moči. Ohlajena voda se uporablja za hlajenje prezračevalnih naprav in tal v savni.

Več...

Plusenergijska pasivna hiša v Beljaku

03.04.2007
Plusenergijska pasivna hiša v Beljaku

Nova poslovna zgradba kot izziv! Za obratovanje nove zgradbe ne bo potrebna dodatna energija, z obnovljivimi viri energije se bodo ogrevale tudi bližnje zgradbe, kjer so doslej uporabljali kurilno olje in plin. Poslovna zgradba je pasivna hiša s fasadnim kolektorjem, ki v omrežje za potrebe 6 zgradb v neposredni soseščini dovaja 25.000 kWh sončne toplote letno. Ostalo energijo za sosednje zgradbe zagotavlja kotel na pelete s tehnologijo kaloričnih vrednosti, ki je bil vgrajen v poslovno zgradbo.

Več...

Pasivna hiša: obcinski center Blons

03.04.2007
Pasivna hiša: obcinski center Blons

Investitorju, tj. obcini Blons, arhitektu Spagolli in lokalnim izvajalcem se je z izgradnjo obcinskega centra posrecilo ustvariti zgleden primer, kako trajnostno ustvariti dodano vrednost na regionalni ravni. Obcina Blons je v okviru verige ustvarjanja dodane vrednosti zgradila nov obcinski center, v katerem so šola, trgovine, banka in knjižnica. Pri gradnji objekta je prek svojih clanov - lastnikov gozdov, mizarjev, žagarjev in tesarjev - odlocilno sodelovalo tudi regionalno združenje obdelovalcev lesa iz visokogorskih gozdov. Pri nacrtovanju objekta je bil predviden in po pravilih stroke kakovostno obdelan ekološko neprekosljiv gradbeni material - les iz domacih gozdov . Stene in stropovi iz masivnega lesa, povezani z mozniki, so tudi z gradbenofizikalnega vidika zgled za vsestranskost lesa, ce je njegova uporaba seveda pravilna. Razlicne dejavnosti, pomembne za identiteto vasi, bodo potekale v dveh locenih konstrukcijah, zgrajenih po standardu lesene gradnje, ki omejujeta raven prostor; ta pa povezuje oz. na novo oblikuje prostor pred cerkvijo. Objekta (kletna etaža je iz betona, preostale stene so iz masivnega lesa, stropovi in strešne površine pa iz lesenih gradbenih elementov, povezanih z diagonalno vstavljenimi mozniki) sta, da ne bi kvarila kakovosti vaškega prostora, postavljena na južno pobocje ob cerkvi, tako da tudi kletna etaža, ki je obrnjena proti dolini, dobiva dovolj dnevne svetlobe. K tehnicni opremi sodi sistem prezracevanja in odzracevanja, ki je prikljucen na sistem za toplotno ogrevanje z biomaso in na talne sonde za pohlajevanje prostorov v poletnih mesecih.

Več...

Umirjanje prometa v alpskih dolinah

03.04.2007
Umirjanje prometa v alpskih dolinah

Dolina Vrata je ena najbolj prepoznanih in temu primerno najbolj obiskanih dolin v slovenskih Alpah. Zaradi obiska je močno obremenjena z individualnim prometom, še posebno v vremensko ugodnih vikendih v poletni sezoni. Promet pomeni veliko obremenitev za okolje, hkrati pa zmanjšuje doživljajsko vrednost doline. Naselji ob vstopu v dolino zaradi tranzita prometa nimata koristi, pač pa zgolj obremenitve. Projekt bo potekal v okviru DYNALP-a, pobude Skupnosti Interreg IIIB Omrežja obcin Povezanost v Alpah

Več...

Območni sporazum "Monte Bondone"

03.04.2007
Območni sporazum "Monte Bondone"

Območni sporazum je inovativen instrument participativnega načrtovanja na lokalni ravni, ki vključuje vse javne in zasebne deležnike (iz profitnega in neprofitnega sektorja) na določenem območju ter želi spodbuditi trajnostni razvoj z vrednotenjem in celovitim vključevanjem vseh virov in možnosti.

Več...

Biera Engiadinaisa

03.04.2007

Osrednji del projekta, ki ga predstavlja znak občine "Bun Tschlin", je zasnova ureditve ekološke pivnice. Ekološko pivo je sedaj na prodaj v domači regiji, zato tudi niso potrebne daljše prevozne poti. V proizvodnji piva se uporablja domači ječmen, to pa je kmete spodbudilo, da so se začeli ukvarjati z njegovo pridelavo na starih terasasto urejenih zemljiščih.

Več...

Hiša prihodnosti - občinski center Ludesch

03.04.2007
Hiša prihodnosti - občinski center Ludesch

Občina Ludesch je Zvezi za podnebje pristopila leta 1994, od leta 1998 dalje pa sodeluje tudi pri e5, tj. programu za energijsko učinkovite občine, ki so ga pripravili v Vorarlberškem inštitutu za energijo. Oblikovanje vodila zgledne, vzorne občine s soudeležbo prebivalcev v postopkih odločanja označuje začetek nove pozidave krajevnega središča v smislu ekološke gradnje.

Več...

Auerbergland - aktivno oblikovanje prihodnosti v sozvočju z naravo in kulturo

03.04.2007

Auerbergland je medobčinska mreža enajstih občin, ki si prizadevajo za razvoj regije v smislu skladnosti med ekonomskimi, ekološkimi in socialno-kulturnimi cilji. Najpomembnejši cilj pri tem je izboljšati življenjske razmere oziroma kakovost življenja prebivalcev na podlagi ustreznega vrednotenja naravnega in kulturnega potenciala.

Več...

Trento Card

03.04.2007

Turistična kartica Trenta za enega odraslega in enega otroka (do 12 let) stane 9 evrov in velja 24 ur oz. 14 evrov in velja 48 ur. Omogoča ogled njo z vzpenjačo Trento-Sardagna. Lastnik kartice lahko uveljavlja tudi 10-odstotni popust pri številnih storitvah, ki jih podjetja, vključena v to akcijo, ponujajo na področju prometa in prostega časa v Trentu in na območju pogorja Monte Bondone (npr. parkirišča, restavracije, trgovine, prevoz s ičnice itd.). Turistična kartica Trenta, ki velja 48 ur, pa vključuje tudi ogled muzejev v sosednjih krajih.

Več...

Ekomodel za dolino Schlechinger Tal

03.04.2007
Ekomodel za dolino Schlechinger Tal

"Zdrav življenjski prostor kot izziv za vse nas" se glasi geslo, s katerim so leta 1997 kmetje in občani ustanovili društvo "Ökomodell Schlechinger Tal", da bi tako omogočili okolju prijazen razvoj domačega kraja v smislu zahtev Agende 21. Pri tem so se usmerili na najpomembnejša področja, kot so narava in krajina, kmetijstvo in gozdarstvo ter obrt in turizem.

Več...